Görüşler

İnsan Kaynakları Danışmanlığı Yayınları

İnsan Kaynakları Trendleri 2014
21. Yüzyılın işgücünü çekmek ve ilgisini sürdürmek

Deloitte’un İnsan Kaynakları Trendleri 2014 raporuna göre liderlik, çalışanları elde tutma ve bağlılık ve İK fonksiyonu yetkinliklerinin geliştirilmesi kurumların öncelik listesinde ilk 3’de yer alıyor. Tüm trendler bazında katılımcıların ortalamada %36’sı kurumlarının hazırlık seviyesini ise yeterli görmüyor.

Devamı için tıklayınız.

Açık Yetenek Yönetimi
Sınırların olmadığı bir ekonomik düzende iş yeri ve çalışanlar

Açık yetenek yönetimi diğer bir deyişle, ortak çalışmaya dayalı, şeffaf, teknolojiyi kullanan, iş yapmanın son derece hızlı olduğu yeni iş ortamı… Günümüzde hem işverenler hem de çalışanlar küreselleşmenin, hareketliliğin ve analitik gibi önemli trendlerin çerçevesini çizdiği bu yeni “sınırlar” içerisinde hareket ediyor.

Devamı için tıklayınız.

Y Kuşağı İnovasyon Araştırması

Genel olarak inovasyonu “mevcut limitlerimizi aşan, kapsamı genişleterek bir sonuç vermeyi başaran her türlü aktivite birleşimi, işletim yöntemleri ve teknolojiler” şeklinde tanımlıyoruz.

Devamı için tıklayınız.

Faydalı buldunuz mu?