Görüşler

Deloitte Küresel İnsan Kaynakları 2016 Trendleri Raporu

Hiyerarşik organizasyon yapısından vazgeçen şirketler ayakta kalıyor

Teknolojik devinim, dijitalleşme ve Y Kuşağının işgücüne artan katılımı, firmaları, hiyerarşik organizasyon yapılarını yıkarak çok fonksiyonlu ekiplerden oluşan, esnek, işbirliğine uygun yeni bir organizasyon yapısı tasarlamaya zorluyor.

Toplamda 7 binden fazla insan kaynakları ve iş liderinin katılımı ile Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 130 ülkede gerçekleştirilen Küresel İnsan Kaynakları 2016 Trendleri Araştırması, iş dünyasının insan kaynaklarına ilişkin karşı karşıya olduğu zorluklar anlamında bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı çalışmalardan biri olma özelliği taşıyor.

 

Rapor, iş ve insan kaynakları liderlerinin globalde %92’sinin, Türkiye’de ise %97’sinin iş dünyasının yeni ihtiyaçlarına göre, organizasyon yapılarını yeniden tasarlamasının önemine işaret ediyor. ‘Yeni Organizasyon, Farklı Tasarım’ araştırmasında ortaya konan bu eğilime rağmen, global yöneticilerin sadece %14’lük kısmı, Türk katılımcıların ise %8’i çalıştıkları kurumun böylesi bir yeniden yapılanmaya oldukça hazır olduğunu düşünüyor.

 

2015 yılına ait raporda, şirket kültürü ve çalışan bağlılığı, liderlik, öğrenme ve kişisel gelişim gibi konular katılımcıların öncelik sıralamasında ilk üçte yer alırken, bu yılki raporda ‘organizasyon tasarımı’, en öncelikli konu olarak yerini alıyor. Şirketler, rekabetçi kalmak ve giderek daralan yetenek havuzundan istedikleri yetenekleri kurumlarına çekmek için organizasyon tasarımı konusunu kritik bir unsur olarak görünüyor.

 

Liderlik modelleri değişiyor ve kurumlar klasik yönetim piramidinden kurtuluyor

Liderlik konusu organizasyon tasarımından sonra global katılımcılar açısından ikinci en çok öneme sahip trend olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’de ise beşinci sırada geliyor. Bununla birlikte, katılımcıların %56’sı şirketlerin liderlik gereksinimine cevap vermeye hazır olmadığını söylüyor. Bu oran Türkiye’de ise %62 seviyelerinde bulunuyor.

                                                                                     

Araştırma, şirketlerin liderlik gelişimine yaptıkları geleneksel yatırımların geri dönüşünü alamadıklarını ve geleneksel, hiyerarşiye dayalı yönetim piramidinin iş dünyasının ihtiyacı olan liderleri yeterince hızlı yaratamadığını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre ayrıca, liderlik yetkinlikleri de değişiyor. Liderlerin sadece sayısal hedeflere ulaşması değil aynı zamanda yetenekli insanları kuruma çekebilmesi, onlara ilham vererek kurumda kalmalarını sağlaması ve işbirliğine açık olmaları kritik önem taşıyor. Dolayısıyla, iş dünyasının lider ihtiyacına cevap verebilmek için artık, lider adaylarının kariyerlerinin başından itibaren liderlik anlayışıyla yetiştirilmesi önem taşıyor.

 

Çalışan deneyimi, iş ve İK liderleri için en öncelikli konular arasında yer alıyor

İşgücünün yarısından fazlasını oluşturan Y Kuşağı çalışanlarının beklentileri; şirketleri çalışan deneyimi alanında gelişmeye zorluyor. Güç dengesi işverenden çalışana kayarken, liderler çalışan deneyimine odaklanarak en iyi yetenekleri kurumlarına çekmeye ve bağlılıklarını artırarak onları kurumlarının bünyesinde tutmaya gayret gösteriyorlar. Çalışan deneyimini ise; kültür ve çalışan bağlılığı, öğrenme ve kişisel gelişim, çalışan odaklı tasarım (design thinking) ve işgücü analitiği gibi birçok unsur etkiliyor.

 

Deloitte Küresel İnsan Kaynakları 2016 Trendleri Raporu
Faydalı buldunuz mu?