Görüşler

İş Hayatında Kadın 2023

Global Görünü

Deloitte’un "İş Hayatında Kadın 2023: Global Görünüm" raporu, 10 ülkeden 5.000 çalışan deneyimlerini inceleyerek kadınların iş gücüne katılımı, iş hayatında liderlik rolleri, ödeme eşitsizlikleri ve cinsiyet temelli ayrımcılık gibi konuları kapsayan geniş bir perspektif sunuyor. Bu yılki çalışma hala istenilen noktada olmadığımız gösterse de, bazı iyileşme işaretlerini de ortaya koyuyor; tükenmişlik oranları düştü, dışlayıcı davranışlar azaldı ve kadınların hibrit çalışmayla ilgili bildirdiği olumlu deneyimler artıyor.

Önemli Bulgular:       

  • Bu yıl tükenmişlik hisseden kadınların sayısında önemli bir düşüş (geçen yılki %46'lık orana göre %30'un hemen altında) görülse de ve katılımcılar genel zihin sağlıklarını geçen yıla göre biraz daha iyi olarak değerlendirse de durum halen istenilen seviyede değil.
  • Katılımcılar işyeri dışındaki faktörler ve toplumsal konularla ilgili endişelerini değerlendirmeleri istendiğinde en büyük endişelerinin (%59) kadın hakları olduğunu belirtiyor. Bunu, mali güvence (%58), fiziksel ve zihinsel sağlığı (ikisi de %56) ve kişisel güvenlik (%54) endişeleri takip ediyor.
  • Kadınların %97’si işle ilgili esnek düzenleme talebinde bulunmanın işinde terfi etme olasılığını olumsuz yönde etkileyebileceğine inanıyor ve %95'i iş yükünün buna göre ayarlanmayacağını hissediyor. Çalışanların işten ayrılmaması söz konusu olduğunda ise esnek çalışmanın faydaları açık: kadınların üçte ikisi üç yıldan uzun süre aynı işte kalmayı planlarken hiç esneklik sağlanmayan kadınlarda bu oran %19.
  • Partneriyle yaşayan çocuklu kadınların neredeyse yarısı (%46) bu işi büyük ölçüde kendilerinin üstlendiğini söylerken, bu kadınların %34'ü çocuk bakımını eşit olarak paylaştıklarını ve yalnız %10'u bakım sorumluluğunun büyük ölçüde partnerleri tarafından üstlenildiğini belirtiyor.
  • Cinsiyet Eşitliği Lideri kurumlarda çalışan kadınlar zihin sağlıkları konusunda daha olumlu bildirimlerde bulunuyor; bu kadınların işverenini başkalarına tavsiye etme ihtimali daha yüksek, memnun oldukları bir çalışma düzenleri var ve dışlayıcı davranışlarla karşılaşma ihtimalleri daha düşük.
Faydalı buldunuz mu?