Analizler

2020 Deloitte Y Kuşağı Araştırması

2019 yılının sonunda Deloitte Global tarafından dokuzuncusu gerçekleştirilen Y Kuşağı Araştırması kapsamında 43 ülkeden toplam 18.400 Y ve Z kuşağına ait kişiye yönelik bir anket çalışması yapmıştır. Aralarında Türkiye’den 300 kişinin de yer aldığı katılımcılara yönelik olarak yapılan bu araştırmanın amacı, Y ve Z kuşaklarının, dünyada olumlu etkiler yaratmak için ne gibi eylemlerde bulunduğu, işten ve işverenden neler bekledikleri, işletmelerin toplumdaki rolü, ruh sağlığı ve stres gibi pek çok konu hakkındaki görüşlerini anlayabilmektir.

COVID-19 pandemisinin dünyayı etkisi altına almaya başladığı 2020 yılının başında Deloitte, asıl araştırmayı desteklemek amacıyla, 13 ülkeden 9.100 kişinin katıldığı ilave bir araştırma yaparak aşağıdaki konularda da görüşler edinmiştir:

·  Y ve Z kuşaklarının pandemiye nasıl tepki verdiği;

·  Kendilerinin, işlerinin/iş yerlerinin pandemiden nasıl etkilendiği ve işletmeler ve devletler hakkındaki görüşleri; ve

· Pandeminin uzun vadedeki muhtemel sonuçları.  

Faydalı buldunuz mu?