Open Talent Economy

Görüşler

Açık Yetenek Yönetimi

Sınırların olmadığı bir ekonomik düzende iş yeri ve çalışanlar

Açık yetenek yönetimi diğer bir deyişle, ortak çalışmaya dayalı, şeffaf, teknolojiyi kullanan, iş yapmanın son derece hızlı olduğu yeni iş ortamı… Günümüzde hem işverenler hem de çalışanlar küreselleşmenin, hareketliliğin ve analitik gibi önemli trendlerin çerçevesini çizdiği bu yeni “sınırlar” içerisinde hareket ediyor.

Daha fazlasını keşfedin

Bugün artık yetenek, sadece bir iş terimi değil; yatırım yapılması gereken bir değer. Açık yetenek ekonomisi/piyasası/yönetimi yetenek stratejilerini oluşturmak konusunda üçlü bir modelleme sunuyor:

·         Dış etkileyiciler (bölgesel ve endüstriyel trendlerle birlikte küresel mega trendler)

·         Yeteneğe yapılan yatırımlar (stratejiler, programlar ve bu alanda yapılmış altyapı yatırımları)

·         İş performansı (kurumun yaptığı bir yatırımın ölçülebilir sonuçları ve yeteneğe katkısı)

Bu modelleme aslında yeteneğin, bir kurumda çalışan iş gücünden öte, kendi kariyer hedefleri ve hayatları olan bireyler olduğunun altını çiziyor. Kurumun bu bireyleri bünyesine katma, geliştirme, ödüllendirme ve kurum içerisinde tutmadaki başarısının yetenek yönetimi stratejinin açıklığı ile direk bağlantılı olduğu vurgulanıyor.

Faydalı buldunuz mu?