Görüşler

İyi Uyku Kazandırır

Kurumlar neden iyi dinlenen bir işgücüne öncelik vermeli?

Kurumlar çalışanlarının mevcut yetkinliklerini hem iç hem de dış eğitim fırsatlarıyla arttırmak için önemli miktarda kaynak ayırırlar. Aynı zamanda rekabet avantajı yakalamak için son derece fazla zaman ve bütçe de harcarlar. Ancak, yetkinlikleri geliştirmek ve rekabet avantajı elde etmek için inovatif inisiyatiflere oranla son derece kolay erişilebilir ve ucuz bir kaynağı göz ardı ediyor olabilirler: İyi dinlenmiş bir işgücü. Peki, uyku gerçekten iş dünyasını ilgilendirir mi? Kesinlikle, iyi bir gece uykusu çalışanların sağlıklarına (wellbeing) pozitif etki ederken, onların üretkenliğini ve yaratıcılıklarını da arttırarak inovasyon için uygun bir ortam sağlamakta. Raporu inceleyerek kurumların uykuyu çalışanlar için nasıl öncelik haline getirdiklerini görebilirsiniz.

Faydalı buldunuz mu?