Görüşler

İş'in Evrimi

Bugünün Liderlerinin Karşılaşacağı Yeni Gerçeklikler

Sosyolojik ve teknolojik gelişmeler işlerin nasıl yapıldığını ve neye benzediğini değiştirmekte. Deloitte bu raporuyla yarının iş dünyası gerçeklerini etkileyen en kritik faktörleri tanımlamak için önde gelen fikir insanlarının deneyimlerinden ve düşüncelerinden yararlanıyor. Rapor özellikle şirketlerin kendi yaklaşımlarını nasıl yeniden değerlendirip dönüştürebileceklerini göstermesi anlamında önemli bir kaynak.

İş'in Evrimi: Bugünün Liderlerinin Karşılaşacağı Yeni Gerçeklikler
Faydalı buldunuz mu?