Hizmetlerimiz

İnsan Kaynakları Dönüşümü

İnsan Kaynakları (İK) şirketleri yıllar içinde İK organizasyonu ve süreç iyileştirmelerinde, çalışanların kendilerinin yaptığı hizmetlerde, ortak hizmetlerde ve dış kaynak kullanımı hizmetlerinde maliyetlerin azaltılması ve işletme etkinliğinin sağlanması konusunda önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Ancak, işin bu kısmı yalnızca İK Dönüşümünün maddiyatta sağlamış olduğu bir avantajdır. İK bölümünün atması gereken bir sonraki önemli adımda bu bölümün stratejik performans hedeflerini gerçekleştirmesi, büyümesi ve daha fazla değer yaratmasıdır. İK Dönüşümü için gerçekleştireceğiniz adımların ya da uygulayacağınız süreçlerin, sonuçları üzerinde çok önemli etkileri olacaktır. Yalnızca İK faaliyetlerine odaklanılması, çalışanlarda hayal kırıklığı yaratacaktır. Ama bir sonraki adımın ne olacağının düşünülerek, bunlara odaklanılması (yani: işletmenin daha güçlü bir geleceği olması için ne yapılabilir, örneğin; İK Stratejisi, süreçler ve faaliyetler, teknoloji ve kaynak kullanımı gibi) şirketin gerçek ihtiyaçlarını ortaya çıkaracak ve buna göre iyileştirilmelere odaklanılmasını sağlayacaktır.

  • İK Dönüşüm Stratejisi ve Planlaması
  • İK Teknoloji Stratejisi
  • İK Hizmet Sunumu: İK Ortak Hizmetlerimiz | Etkin İK Operasyon Modeli  | Dış Kaynak Kullanımı Danışmanlığı |Birleşmeler, Satın Alımlar ve Yeniden Yapılandırma 
  • İK Teknolojileri: Oracle-EBS, HCM Cloud, PeopleSoft and Taleo | SAP/SuccessFactors | Salesforce.com | Workday | Cornerstone  
  • İş gücü Analitiği

İK Dönüşümü Hizmetlerimiz

Global ve Yerel İK Hizmetleri: Eşitlik, ölçek ve beceri

Yeni geliştirilen  “Yüksek Etki / Etkili” İK modeli, tutarlılık ve değişim için dünyada kullanılan yetenek uygulamalarıyla çalışan kaynakları cezbetme, işe alma ve yönetme konusunda yerel esnekliği doğru bir şekilde birleştirir.

 

Nitelikleri artan İK Ekibi: İK çalışanlarının nitelikli iş danışmanlarına dönüşmesi

İK çalışanlarının yalnızca becerileri olduğu alanlarda değil, işletmeyi ilgilendiren önemli konularda da (örneğin; işletmenin nasıl faaliyet gösterdiği, işletmenin ne şekilde gelir elde ettiği ve nasıl rekabet ettiği, vb.) bilgi ve becerilerinin olması gerekir. İK hizmet ekipleri güncelliğini ve tutarlılığını nasıl korur?

Bulutlara ulaşmak: Beceri, İK ve işletme teknolojilerinin entegrasyonu  

Bulut tabanlı İK teknolojisi insan sistemlerinin entegrasyonunu vadederken, eğitim ve beceri yönetimi ile işe alım sürecinin yeniden yapılandırılmasına imkân sağlar. Ancak yeni bir yazılımın şirket içinde uygulanması göründüğünden çok daha zordur.