HR Transformation

Hizmetlerimiz

İnsan Kaynakları Dönüşümü

Sürekli değişen dinamik bir dünyada, insan sermayesi konuları İnsan Kaynakları tarafından şekillenecek iş konularıdır, ancak tepe yönetim ile ele alınmalıdır. Liderlik etmek için, İnsan Kaynaklarının geleceği, zihniyet, roller, yetenekler ve dijital olanaklarda değişiklik, ve odakta yeniden yaratım gerektirir.

Ticari veya kamu sektöründeki herhangi bir organizasyon, yalnızca işgücünü oluşturan insanlar kadar etkili ve başarılıdır. Tepe yönetimden alt kadrolara kadar Deloitte’un İnsan Kaynakları Dönüşüm hizmetleri, İnsan Kaynaklarının organizasyonu nasıl sağladığı ve çalışanlarını güçlendirdiğini yeniden hayal etmek ve canlandırmak için tasarlanmıştır.

İşletmeniz ister iş, endüstri, hükümet veya ister yüksek öğretimde olsun, ekiplerimiz, İnsan Kaynaklarının işletmeye ve çalışanlarına daha iyi hizmet vermesi için hizmet sunma şeklini dönüştürmeye yarayan kapsamlı küresel İnsan Kaynakları stratejileri geliştirmek ve uygulamak için sizinle çalışacaktır. Buna, İnsan Kaynakları operasyonları ve bordronun dönüştürülmesi ve önde gelen İnsan Kaynakları bulut teknolojileri (Workday İnsan Kaynakları, SAP SuccessFactors, Oracle İnsan Kaynakları) ve hizmet sunumunu artıran, inovasyon sağlayan ve ön cephede yer alan personelden liderlere, çalışanlarınızdan konser işçilerine, yöneticilerden öğrencilere hizmet verdiğiniz tüm kişilerin deneyimini yeniden canlandıran, diğer analitik ve mobil çözümler dahildir.

Endüstri lideri uygulayıcılarımız, İnsan Kaynakları uzmanlarına yüksek etkili sonuçlar sağlama yeteneği, güvenilirliği ve toplumu geliştirme araçları sunar: düzenli hizmetler, kesintisiz bordro ve faydaların sunumu ve bağlı ve motive bir işgücü.

Deloitte profesyonelleri, geleceğin işgücünü hayal etmekten asla vazgeçmezler. Bugün lideriz, çünkü daima yarını düşünüyoruz.