Deloitte Insights

Dijital İnovasyonu Hızlandırmak

Çevik ekipler, ekosistemler ve etik

Geçtiğimiz beş yıl boyunca, MIT Sloan Management Review ve Deloitte Digital, dijital dönüşümün, organizasyonel anlamda ne tür değişikliklere neden olduğunu ortaya koyan kurumsal dijital olgunluğu araştırdı. Bu yıl 4.800'den fazla üst düzey yönetici, müdür ve analistin katıldığı küresel araştırma, kurumların dijital olgunlukları arasındaki farkın genellikle bir şirketin inovasyon yaklaşımına göre açıklanabileceğini ortaya koyuyor: Dijital olarak olgunlaşan şirketler sadece daha fazla inovasyon değil, çok daha farklı inovasyonlar yapıyor.

Çalışma aşağıdaki kilit bulguları sunuyor:

1.Dijital olarak olgunlaşan şirketler, daha az olgun emsallerinden çok daha fazla inovasyon yapar.

2. Dijital olarak olgunlaşan organizasyonların çalışanları, işlerinin ne olabileceğine bakılmaksızın, inovasyon konusunda daha fazla inisiyatif alabiliyor.

3. Dijital olarak olgunlaşan şirketlerin, dış ortaklarla işbirliği yapma ve geleneksel ortaklıklar yerine dijital ekosistemlere katılma olasılığı daha az olgun rakiplerine göre çok daha fazla.

4. Fonksiyonlar arası çalışabilen ekipler, diğer bir önemli dijital inovasyon kaynağıdır. Dijital olarak olgunlaşan şirketlerin bu ekipleri kullanma olasılıkları sadece daha yüksek değil, aynı zamanda bu şirketlerde ekiplere daha fazla özerklik verilir ve her bir üye bağımsız bir birim olarak değerlendirilir.

5. Dijital olarak olgunlaşan şirketler daha çevik ve inovatiftir, ancak artan özerklik nedeniyle daha fazla yönetişime ve daha sağlam etik kurallara ihtiyaç duyarlar.

Faydalı buldunuz mu?