Analizler

2014 Yılı Küresel Sağlık Sektörü Raporu

Değişen Pazarda Esneklik ve Yeniden Keşif

Son yıllarda hızla büyüyen sağlık turizmi alanında Türkiye, 2012 yılında gerçekleşen hasta ziyareti verilerine göre dünyanın önde gelen ilk on ülkesi içerisinde yedinci sırada yer alıyor. İlk altı sırada ise sırasıyla Tayland, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, Hindistan ve Brezilya bulunuyor.

2014 Sektörde Öne Çıkan Konular

Sağlık Sektöründe faaliyet gösteren firmaların 2014 yılında karşılaşacağı dört ana konu aşağıdaki gibidir:

1.    Sağlık reformlarının izlenmesi ve gerekli uyumun sağlanması

2.    Yenilikçilik ve değer yaratmak

3.    İlgili kurallar ve mevzuat değişikliklerine uyum sağlamak

4.    Daha küçük ve herkesin birbirine bağlı olduğu bir dünyada faaliyetlerini sürdürür hale gelmek

2014 Küresel Sağlık Sektörü Raporu

Küresel sağlık ve ilaç piyasasında 2014 yılı ve sonrasındaki yakın gelecekte piyasanın gelişimini ve büyümeyi etkileyecek önemli faktörler dünyadaki değişik bölgeler bazında incelendiği rapora göre, Türkiye’de, sağlık ve ilaç sektörünün başarıya ulaşması için gerekli olan kritik faktörler arasında yatırım teşvikleri, yenilikçilik (yani Araştırma ve Geliştirme), kalite ve sürdürülebilirlik yer alıyor.

Türkiye’nin reçeteli ve reçetesiz toplam ilaç satışlarının, 2013 - 2017 yılları arasında yılda  %8,8 civarında büyüme göstererek 19 milyar dolara ulaşması bekleniyor

Dünya genelinde yaşlanan nüfusun çoğalması, kronik hastalıkların artışı, teknolojinin gelişmesi, artış gösteren devlet fonlaması, sigorta da dâhil ürünlerdeki yenilikler ve sağlık reformları sağlık ve ilaç sektörünün büyümesini sağlayan etmenler arasında yer alıyor. Buna rağmen yine de sektörü, 2014 yılı ve gelecek yıllarda dört büyük sorun bekliyor:

  1. Sağlık reformlarının izlenmesi ve gerekli uyumun sağlanması
  2. Yenilikçilik ve değer yaratmak
  3. İlgili kurallar ve mevzuat değişikliklerine uyum sağlamak
  4. Daha küçük ve herkesin birbirine bağlı olduğu bir dünyada faaliyetlerini sürdürür hale gelmek
2014 Yılı Küresel sağlık ve ilaç sektörü raporu
Faydalı buldunuz mu?