Analizler

2015 Küresel Yaşam Bilimleri Görünümü

2015’te yaşlanan nüfus, artan kronik hastalıklar, tedavi yöntemlerinde ve teknolojideki gelişmeler yaşam bilimleri sektöründe büyümeyi tetikleyecek faktörler arasında yer alıyor. Bununla birlikte, sağlık harcamalarındaki artış karşısında kamu ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının maliyetlerin azaltılması, tedavi sonuçlarının iyileştirilmesi ve değer yaratılmasına yönelik çabaları sektörde dönüşüm gerektirecek.

2015’te yaşlanan nüfus, artan kronik hastalıklar, tedavi yöntemlerinde ve teknolojideki gelişmeler yaşam bilimleri sektöründe büyümeyi tetikleyecek faktörler arasında yer alıyor. 2014-2018 arasında ilaç satışlarının yılda ortalama %6,9 büyümesi ve bu büyümeden de en çok payı onkoloji ve kalp ve damar ilaçlarının alması bekleniyor. Bununla birlikte, sağlık harcamalarındaki artış karşısında kamu ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının maliyetlerin azaltılması, tedavi sonuçlarının iyileştirilmesi ve değer yaratılmasına yönelik çabaları, şirketlerin gelirlerini artırabilmeleri için ciddi dönüşüm yoluna gitmelerini gerektiriyor. 

 

Yaşam bilimleri sektörünün gündeminde olan dört ana konu ise şu şekilde:

1. İnovasyon ve büyüme arayışı: Jenerik ilaçlara artan talep, patent koruma sürelerinin dolmasından kaynaklı ciro kaybı, hem Ar-Ge’ye dayalı şirketleri hem de jenerik ilaç üreticilerini inovasyon ve büyüme fırsatları yaratabilmek için çeşitli satın alma fırsatlarını araştırmaya itiyor. 

 

2. Değişen mevzuat ve risk ortamına alışma: İlaç ve ürün güvenliği, gizlilik ihlalleri, fikri mülkiyet hakları konularındaki yasal düzenlemeler sektörü zorluyor. Yaşam bilimleri alanında faaliyet gösteren şirketlerin AR-GE, tedarik zinciri, ticari operasyonlar gibi klinik operasyonlar ve diğer iş kollarında aktif ve kapsamlı uyum programlarına sahip olduklarını göstermeleri gerekiyor. Aynı zamanda yaşam bilimleri firmaları tarafından sağlık sektörü çalışanlarına yapılan ödemeler ve klinik araştırma/deney sonuçları konularında devletin, yatırımcıların ve kamunun şeffaflık beklentisi artıyor.

 

3. Paydaş değerini oluşturma ve koruma: AR-GE çalışmalarının verimliliğinin artması, genişleyen ürün gamları ve maliyetlerin kontrol altında tutulması paydaş değerini artırma konusunda etkili oluyor. Ancak özellikle yeni ve inovatif ilaçlara yönelik fiyatlandırma mekanizmaları, jenerik ilaçlar ve tedarik zinciri operasyonları paydaş değerinin aşağı ya da yukarı doğru gelişmesini etkileyecek unsurlar olarak görünüyor.

 

4.   “Gelecek dalga” için hazır olma: Ürünlerin pazarda tutunabilmesi için olumlu tedavi sonuçlarını kanıtlayan verileri sunabilecek yetkinliklerin geliştirilmesi; ‘herkes için aynı hizmet’ ve marka odaklı pazarlama yaklaşımından tüm kritik karar vericileri hedefleyen ve müşteriyi merkeze koyan pazarlama yaklaşımına geçilmesi; sağlık hizmet sağlayıcıları ile işbirlikleri kurarak kişiselleştirilmiş tedavi ve ilaçlar sunulması; karşılanamayan sağlık ihtiyaçlarını tespit etmek için teknolojinin ve sağladığı verinin kullanılması; gelişmekte olan pazarlardaki faaliyetlerin artırılması ve yetenekleri elde etmek ve geliştirmeye yönelik stratejilere sahip olunması şirketlerin önümüzdeki döneme uyum sağlaması için kritik faktörler olarak öne çıkıyor.

2015 Küresel Yaşam Bilimleri Görünümü

2015 Küresel Yaşam Bilimleri Görünümü İnfografiği

Faydalı buldunuz mu?