Görüşler

2017 Küresel Sağlık Hizmetleri Görünümü

Süregelen zorluklara  rağmen ilerlemek

Sağlık hizmetinin dünya çapında sağlanması ve finanse edilmesindeki zorluklar son birkaç yıldır pek değişmedi - ve 2017'de de değişecek gibi görünmüyor. Sektördeki paydaşlar bu zorlukların üstesinden gelmek için neler yapabilir? 2017 Küresel Sağlık Hizmetleri Görünümü raporu, küresel sağlık sektörünün mevcut durumunda, özellikle maliyet, inovasyon, hizmet verimliliği, operasyonlar ve mevzuata uyum alanlarındaki sektörü etkileyen trendleri araştırıyor. Rapor uygun maliyetli ve yüksek değerli sağlık hizmeti sağlamayı amaçlayan paydaşlara dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da öneriler sunuyor. Rapor kapsamında ayrıca, sağlık hizmeti sektörünü dönüştürmesi en muhtemel inovasyonları tanımlamak adına sektör liderlerinin görüşleri alındı. Araştırma sonucunda ortaya çıkan en önemli inovasyon alanarı ise şu sekilde:  3 boyutlu yazıcılar, Yapay Zeka, Sanal Gerçeklik vb.

Süregelen zorluklara rağmen ilerlemek
Faydalı buldunuz mu?