Görüşler

2019 Küresel Sağlık Hizmetleri Görünümü

Geleceği Şekillendirmek

"2019 Küresel Sağlığa Bakış: Geleceği Şekillendirmek" raporuna göre 2018-2022 yılları arasında küresel sağlık harcamalarının %5,4 artması öngörülüyor. Bu oran, 2013-2017 aralığındaki %2,9’luk artışa kıyasla hatırı sayılır bir yükselişe işaret ediyor. Yaşlanan ve artan nüfus, daha da yaygınlaşan kronik hastalıklar, yenilikçi fakat maliyeti yüksek dijital teknolojiler sağlık taleplerini ve harcamalarını yükseltiyor. 

Klinik, operasyonel ve finansal zorluklarla mücadele eden; servis sağlayıcılar, hükümetler, tüketiciler, vb. tarafların oluşturduğu sağlık hizmetleri paydaşları, gelişen dijital teknolojiler ile oluşan yeni iş ve hizmet dağıtım modellerinin; mevcut problemleri çözerek, gelecekte daha kolay ulaşılabilen, düşük maliyetli, yüksek kaliteli sürdürülebilir sağlık hizmetlerinin sağlanmasına yardımcı olacağı öngörülüyor.

Faydalı buldunuz mu?