Görüşler

İnovasyon peşinde

CEO’nun kontrol listesi

Yaklaşım, organizasyon yapısı, kaynaklar ve yetkinlikler, performans kriterleri ve teşviklerden oluşan bir ‘CEO Kontrol Listesi’, sağlık sektörü liderlerine inovasyon politikalarının başarılı inovatif firmaların politikalarıyla kıyaslandığında ne durumda olduğu konusunda bilgi verecektir.

Firmanız inovasyon konusunda doğru yolda ilerliyor mu? Bu soruyu cevaplamak için aşağıdaki kontrol listesine bir göz atın.

Günümüzde sağlık sektöründeki birçok firma değer yaratmak ve sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde etmek için yeni inovatif stratejiler üzerinde çalışmaktadır. CEO’lar, tabii ki yönetim kurulları ve üst düzey hastane yöneticileri ile birlikte, inovasyon yatırımlarının etkisini en üst seviyeye çıkarmaya hazırlıklı olup olmadıklarını düşünmelidirler.   

İnovatif olmayı başaran firmaların ortak yönleri nelerdir? Deloitte inovatif firmaların %92’sinin ‘CEO Kontrol Listesi’nin de temelinde yer alan 4 ana bileşenden oluşan bir yenilikçilik sistemi kurduklarına dikkat çekiyor. ‘CEO Kontrol Listesi’, sağlık sektörü liderlerine izledikleri inovasyon politikalarının başarılı inovatif firmaların politikalarıyla kıyaslandığında ne durumda olduğu konusunda bilgi veriyor. Bu listenin dayandığı 4 ana temel bileşen ise şu şekilde:

·         Yaklaşım – Firmanın inovasyon için yapılması gereken çalışmaların net olarak tanımlanmasında kullandığı yöntem. İnovasyon stratejisi, potansiyel fırsat ve portföy yönetimi, ve süreçler bu bileşendeki en önemli unsurlardır.

·         Organizasyon yapısı – İnovasyon yaratabilme yetkinliğine sahip birimler ve kurum genelinde inovasyonu tetiklemekten sorumlu kişilerin kurum çapında birbirleriyle ve dünya ile bağlantıları. Burada kritik 3 önemli unsur: deneyimli liderler, yönetim ve iş birlikleridir.

·         Kaynaklar & yetkinlikler – İşi yapan çalışanlar, işi yerine getirebilmeleri için çalışanların alması gereken eğitimler, sahip olması gereken beceriler ve araçlar; bunun yanında işin gerçekleşmesi için gereken finansman ve zaman. Bu başlık altındaki en önemli unsurlar ise finansman, yetenek yönetimi ve inovasyon için gereken araçlardır.

·         Performans kriterleri ve teşvikler – Performansı yönlendirmek için gereken hedefler, gelişimi ölçmek için gereken ölçütler ve uygun hareketlere yönlendiren maddi ve diğer türlü teşvikler. Bu başlıkla ilgili en önemli üç unsur maddi ve maddi olmayan ödüller, inovasyon ölçütleri ve kurum dışı aktörleri inovasyon faaliyetlerine katabilmek için gereken süreçler ve teşviklerdir.

Bu CEO kontrol listesi, yukarıda sıralanan her bir birleşeni sağlık sektörü genelinden kısa örneklerle ve vaka çalışmaları ile detaylıca incelemektedir.

İnovasyon peşinde CEO’nun kontrol listesi
Faydalı buldunuz mu?