Görüşler

Değer-bazlı dünyada medikal inovasyon sunmak

Sağlık hizmeti sektöründeki fikir liderleri yeni içgörülerini paylaşıyorlar

Sağlık hizmeti endüstrisi, değer-bazlı sağlık hizmetine dönüşürken medikal inovasyon için çıkarımları keşfedin. Biyoeczacılık, medikal teknolojiler, sağlık planı ve hizmet sağlayıcı yöneticileri, değer-bazlı sağlık hizmeti gelişirken sektördeki inovasyonu cesaretlendirecek dört değişiklik öneriyorlar.

Liderler medikal inovasyonu tartışıyor

The Deloitte Center for Health Solutions ve the Network for Excellence in Health Innovation (NEHI) değer-bazlı hizmetin inovasyonu nasıl etkileyeceğini, günümüz değer-bazlı hizmet modelinin inovasyonu ve biyoeczacılık ve medikal teknoloji şirketleri için stratejik düşünceleri cesaretlendirmek için nasıl evrilebileceğini tartışmak için 2015 sonbaharında yaşam bilimleri şirketleri, sağlık planları, sağlık hizmeti sağlayıcılar, akademisyenler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve hasta gruplarını içeren sağlık hizmeti sistemindeki 21 liderle bir araya geldi. Toplantıya katılanlar, paydaşlar arasında süregelen diyalogların değerli medikal inovasyonun sektöre yerleşen ve gelişen değer-bazlı hizmet modeli olarak hastalara ulaşmaya devam etmesini sağlamada kritik bir unsur olduğuna dikkat çektiler. 

Değer-bazlı dünyada medikal inovasyon sunmak

Değer-bazlı hizmetlerin altında inovasyon amacını destekleyebilecek 4 çözüm

 

Daha geniş çaplı kalite ölçümlerini benimsemek

·         Yeni ödeme modellerindeki uzun süreli klinik sonuçlara bağlı olan klinik kalite ölçümleri

·         Hasta-merkezli ölçümlerin gelişimini hızlandırmak için hasta müdafaa guruplarıyla işbirliği yapmak

Geliştirilmiş veri kullanılabilirliği, şeffaflığı ve entegrasyonu

·         Hasta kayıtlarının oluşturulmasını içeren çapraz-paydaş veri-paylaşımı ortaklığı

·         Ekonomik kanıtların üretilmesi ve iletişiminin yapılması için gereksinimlerin belirtilmesi

Karşılanmamış ve yetersiz karşılanmış ihtiyaçların belirlenmesi ve yeniden tanımlanması

·         Sağlık hizmeti ortağı yaşam bilimleri şirketlerinin sadece bilim odaklı değil ayrıca klinik süreçlerini ve finansal hedefleri geliştirmeyi amaçlayan Ar-Ge çalışmalarına yeniden odaklanması

·         Karşılanmamış ve yetersiz karşılanmış ihtiyaçların tamamlanması için ürünlerin ve hizmetlerin entegre edilmesi

Yaşam bilimleri şirketleri ve ürün satınalmacılar arasında finansal risklerin paylaşılması

·         İnovasyonun erken benimsenmesi için özel sağlık planları veya sağlık hizmeti sağlayıcılarla değer-bazlı satın alma anlaşmalarının yapılması

·         Yenilikçi ürünlerin değerlendirilme kriterleri üzerine doktorları, müşterileri ve sağlık planlarını içeren karar vericiler arasındaki uyumu artırmak

Faydalı buldunuz mu?