Healthcare and Life Sciences Predictions 2020

Öngörüler

Geleceğin doktorunu hazırlamak

Tıp fakültesi ve uzmanlık programı evrimi

ABD’deki tıp eğitiminin temel yapısı geçtiğimiz 100 sene içerisinde çok az değişti. Ancak 21. Yüzyılda doktorlar bir dizi baş döndürücü teknolojiye, yeni düzenlemelere ve değişen hasta beklentilerine uyum sağlamak zorunda. Tıp fakülteleri doktorları yarına nasıl daha iyi hazırlayabilir?

Sağlık hizmetleri piyasası değiştikçe, doktorların mesleklerini en iyi şekilde yapabilmeleri ve hastalarına en iyi hizmeti sunabilmeleri için gereken yetkinlikler de değişiyor. Tıp eğitimi bir değişim dönemi içerisinde ve tıp fakülteleri yeni gelişmekte olan hizmet modeline uygun yeni doktorları yetiştirmek için kendilerini yenilemeye başladılar.       

Deloitte Sağlık Çözümleri Merkezi’nin doktorlar, sağlık hizmeti tüketicileri ve sağlık sistemi CEO’ları ile düzenlediği anketin sonuçları doktorların beklentilerinin değiştiğini gösteriyor. Analizimizden ortaya çıkan ana başlıklar şu şekilde:

·         Hastane CEO’ları, veri analitiği ve teknolojik yetkinlikleri olan çalışanların yanı sıra inovatif liderlere ve klinik uzmanlara ihtiyaç duyduklarını belirtiyorlar.

·         Tedavi hakkındaki kararları vermede tüketiciler giderek artan bir şekilde doktorlara pasif bir şekilde güvenmek yerine, onlarla ortak bir şekilde karar almayı bekliyorlar.

·         Doktorlar önümüzdeki 10 sene içerisinde ödemelerinin yaklaşık olarak %50’sinin değer-bazlı ödeme modeli üzerinden olacağını ve etkili bir şekilde değer-bazlı hizmet modelini uygulayabilmek için yeni iş, sağlık bilgi teknolojisi ve iletişim yetkinliklerine ihtiyaç duyduklarını belirtiyorlar.

 

Bu bulguların hepsi, gelişen sağlık piyasası ortamının yeni yetkinlikler gerektirdiğini gösteriyor: İş zekâsı, veri analitiği yetkinlikleri ve artırılmış iletişim ve liderlik de dâhil olmak üzere bireyler arası ilişki yetkinlikleri.

Geleceğin doktorlarının iş yapış şekillerindeki değişimi hızlandırmak isteyen tıp fakültesi yöneticileri aşağıdakileri dikkate alabilir:

·         Alışılmadık yerlerde kaynak aramak: Bu, sağlık hizmetleri sistemine değer katacak, hastane sistemleri, üniversite sistemi içerisindeki farklı okullar (işletme okulları, mühendislik okulları, ya da turizm okulları) veya diğer dış özel kuruluşlar gibi kurumlarla işbirlikleri yapmayı içerebilir. Buna ek olarak katkıları genellikle kamu ve kar amacı güden kuruluşlara göre çok daha az olsa da hayırsever kuruluşlar da sağlık araştırmaları ve tıp eğitimi alanına yatırım yapmaya başlamıştır.

·         Tıp eğitimine teknolojiyi entegre etmek: Teknolojinin sağlık hizmetlerinin sunulma şeklini değiştirdiğini kabul ederek, tıp fakülteleri ve uzmanlık programları yeni araçları müfredatlarına dahil etmeyi gözden geçirebilir. Bu sınıflarda tablet kullanmak kadar basit bir uygulama ya da anatomi derslerinde ileri görüntüleme araçlarının kullanılması olabilir.

·         Hastanenin ve klinik duvarların ötesinde tecrübe edinme fırsatı sunmak: Öğrencilere ve stajyer doktorlara hastane ve klinik ortamları dışında pay sahipleri ile çalışma fırsatı sunulması ya da klinik sağlık hizmetleri, onların hasta ve tüketici deneyimini daha iyi anlamalarını sağlayabilir. Buna düşük gelirli hastaların Medicaid’e başvurmalarına yardım etmek veya adalet sistemi ile entegre eğitim tecrübesi sunmak dahil olabilir.

·         Öğrencileri tıbbi uygulamaların finansal ve mevzuata ilişkin yönleri konusunda eğitmek: Tıp fakülteleri ve uzmanlık programları fakültelerin tıp öğrencilerine mevzuat/politika, sağlık sigortasının temelleri, değer-bazlı hizmet, ekonomik bakım yasası ve Medicare/Medicaid gibi konular hakkında eğitim verecek programları gözden geçirebilirler.

·         “Eğitmenleri eğitin” programlarını uygulamaya koymak: Tıp fakülteleri ve yöneticiler yeni doktorları etkili bir şekilde yetiştirebilmek için en son trendlerden, araçlardan ve politikalardan haberdar olmalılar. Tıp fakülteleri ve uzmanlık programları, fakülteleri ve yöneticileri için liderlik forumlarına, mevzuat/politika seminerlerine ve teknoloji eğitimlerine yatırım yapmayı gözden geçirebilirler. 

Bir gece içerisinde tıp fakültesi müfredatı değişse bile bu doktorların sahip olması gereken yeni yetkinlikler konusunda atılmış ilk adım olacaktır. Devam eden tıp eğitimi – doktorlara yetkinliklerini korumak ve bilim dallarında gelişmekte olan alanları takip etmelerine yardımcı olan süregelen tıp eğitimi gereksinimleri – mevcut doktorların çalışma şekillerini dönüştürmenin vazgeçilmez bir parçası olabilir. Sağlık sistemleri ve grup çalışmalarının ve onların liderlerinin de doktorlar için sürekli eğitim sağlamak amacıyla çalışmaları gerekecek. 

Raporu indirmek için tıklayınız
Faydalı buldunuz mu?