Analizler

2015 Küresel Sağlık Hizmetleri Görünümü

Sağlık harcamalarındaki artış beklentisi karşısında kamu ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının maliyetlerin azaltılması, tedavi sonuçlarının iyileştirilmesi ve değer yaratılmasına yönelik çabaları sağlık sektöründe dönüşüm gerektirecek.

Deloitte’un 2015 Küresel Sağlık Hizmet Sektörü Görünümü raporuna göre sağlık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin gelirlerini artırabilmeleri için ciddi dönüşüm yoluna gitmeleri gerekiyor.  

Sağlık hizmet sektörü giderek artan beklentileri karşılamak durumunda

 

2015 Küresel Sağlık Hizmet Sektörü Görünümü raporuna göre global ekonomi uzun süreli bir resesyondan çıkarken, artan ve yaşlanan nüfus, kronik hastalıkların yaygınlaşması, gelişmekte olan ülkelerdeki büyüme ve gelir seviyelerinin artması, altyapısal iyileştirmeler ve tedaviye yönelik ve teknolojik gelişmelerin etkisi ile sağlık harcamalarının 2014-2018 arasında yılda ortalama %5,2 hızla büyüyerek 9,3 trilyon ABD dolarına ulaşması beklenmektedir.

 

Sağlık sektöründe hükümetler, sağlık hizmetlerini veren kurumlar ve sigorta şirketleri bir yandan giderek daha fazla bilinçlenen tüketici konumuna gelen hastaların sağlık hizmet taleplerini karşılamaya, bir yandan da artan bu taleplerin yarattığı maliyetleri azaltmaya uğraşmaktadırlar.

 

Rapora göre 2015 yılında sektör için dört ana konu çok önemli olacak:  

 

1. Maliyetlerin kontrolü: Sektörün en önemli konusu olmaya 2015 yılında da devam edecek. Politik ve ekonomik belirsizlikler, birçok ülkede alınan tasarruf tedbirleri akıllara kamu sağlık fonlamasının sürdürülebilirliğine ilişkin birçok soruyu getiriyor. Belirli tedavilerin, kişiye özel ve genetiğe dayalı ilaçların pahalılığı, ilaç israfı, dolandırıcılığı ve suistimali sektöre yük bindirmeye devam ediyor olacak.

 

2. Değişen piyasa koşullarına uyum:

o   Hükümetlerin baskın rolü: Referans fiyat uygulaması pek çok ülkede fiyatları aşağıya çekmiş olsa da, kamu düzenleyicileri için artan ilaç harcamalarını minimize etmeye yönelik halen en büyük odak konusu fiyatlandırma ve geri ödeme koşulları. Ek olarak, pek çok ülkede jenerik ilaçların önerilmesini teşvik eden politikalar da artıyor.

 

o   Büyümek için işbirliklerinin artması: Ölçek ekonomisinden faydalanmak, yeni yetkinlikler elde etmek, satın alma gücü kazanmak, maliyetleri azaltmak için sektörde işbirliği yapmak ve sinerji yaratmak üzere dikey ve yatay konsolidasyon artacak.

 

o   Yetenek için rekabet: Sağlık hizmet sağlayıcılarının liderlik becerilerine sahip yöneticileri ve 21. yüzyılın sağlık modelleri gereksinimlerine cevap verecek hemşireleri, medikal teknoloji uzmanlarını ve bilgi teknolojileri çalışanlarını kurumlarına çekmeleri ve elde tutmaları gerekecek.

 

o   Sağlık hizmetlerine erişim: Sağlık hizmet personeli sayısının yetersiz olması, hastanın bulunduğu yerde yeterli sağlık hizmeti bulunamaması,  kimi ülkelerdeki altyapı eksiklikleri ve miadını doldurmuş tesisler hala dünya genelinde sağlık hizmetine erişimi kısıtlayan faktörler arasında geliyor. Talep ve arz arasındaki bu açığı gidermek ve geleneksel hastane ortamı dışında daha uygun maliyetli evde, sanal vb. ortamlarda hizmet sunabilmek ciddi seviyede altyapı yatırımlarını ve inovatif çözümleri gerektirecek.

 

o   “Hasta” konumundan “Tüketici” konumuna geçiş: Hastalar bilinçlenen tüketicilere dönüşürken, tüketicilerle ilişkileri kuvvetlendirmek marka sadakati yaratmak için önem kazanıyor. Aynı zamanda sağlık alanında elektronik sağlık kayıtları, tele ilaç, mobil sağlık gibi bilgi teknolojileri de hastayı merkezine alan sağlık hizmetlerine dönüşümde önemli olacak.

 

3. Dönüşüm ve sağlık teknolojilerindeki yenilikler:  Sağlık teknolojilerindeki gelişmeler, mobil sağlık hizmetleri uygulamaları, tele-ilaç, yapay zekâ çalışmaları, 3 boyutlu baskı, giyilebilir teknolojiler, teşhis araçları gibi dijital yenilikler hastadan doktora, tedarikçiden diğer paydaşlara kadar herkesi etkiliyor.

 

4.  Yasal düzenlemeler: Mevcutta sağlıkla ilgili düzenlemelerin ana odağı ilaçlar ve hasta güvenliği olsa da, globalde sağlık sektöründe özellikle hasta bilgilerinin gizliliğinin korunması, teknolojik gelişmeler, daha gelişmiş risk izleme teknikleri ve ilaç şirketlerinden sağlık hizmet sağlayıcısı kurumlara ve doktorlara yapılan ödemelerin şeffaflığına yönelik yasal düzenlemeler önem arz ediyor.

 

2015 Küresel Sağlık Hizmetleri Görünümü

2015 Küresel Sağlık Hizmetleri Görünümü İnfografiği

Faydalı buldunuz mu?