Görüşler

Sağlık sistemi analitiği

Değer odaklı hizmetin kapılarını açacak anahtar

Sağlık sistemleri azalan marjlar, daralan bütçeler ve gelişen ödeme modelleri ile karşı karşıya kalmaya devam ettikçe, analitik yaklaşımlar yeni değer kaynaklarının kilidini açacak anahtar olarak görülüyor.

Bugünlerde sağlık sektöründe herkes “büyük veri” ve analitikten bahsediyor. Pek çok paydaş, değer odaklı sağlık hizmetleri programları oluşturabilmek için kritik olan analitik yaklaşımların yeni anlayışlar sağlayarak şirketlerin kaliteyi artırmalarına ve maliyetleri azaltmalarına olanak sağlayacağı konusunda hemfikir. Sağlık sistemleri azalan marjlar, daralan bütçeler ve gelişen ödeme modelleri ile karşı karşıya kalmaya devam ettikçe, analitik yeni değer kaynaklarının kapılarını açacak anahtar olarak görülüyor.

Peki, uygulamalar ve yapılan yatırımlar, konuya duyulan heyecan ile aynı seviyede mi? Deloitte Sağlık Çözümleri Merkezi 2015 Hastane ve Sağlık Sistemi Analitiği Anketi farklı sonuçları ortaya koyuyor. Anket sonuçları analitiğe yapılan sağlık sistemi harcamalarının analitik konusunda bildirilen başarı ile uyumlu olduğunu gösteriyor ve katılımcılar analitiğe yapılan yatırımların değer odaklı sağlık hizmeti için vazgeçilmez olduğu konusunda hemfikirler. Ancak birçok şirketin halen net bir stratejisi, etkili bir veri yönetimi ve bütçe modeli bulunmuyor. 

Sağlık sistemleri analitiğinin kullanımının ve yatırımlarının, sektördekilerin tahmini kadar dramatik ve hızlı olmasa da, artmaya devam etmesi bekleniyor. Ankete katılan şirketlerden sadece beş tanesi analitik harcamalarının önümüzdeki üç yılda oldukça artmasını beklediklerini belirtiyor. Aynı zamanda bazı katılımcılar güncel analitik harcamalarının net olmadığını dolayısıyla gelecekte ne kadar harcama yapacaklarını kestirmenin zor olduğunu dile getiriyor. Bu durum, kültür, faaliyet modelleri ve çok sayıda sorumlu kişinin olması gibi engellerden kaynaklanıyor olabilir. Katılımcıların yarısından fazlası analitik yaklaşımların uygulanmasında bu faktörleri engel olarak görüyor. Finansman kaynaklarına sınırlı erişim, çok sayıda satıcının ürünlerinin olması ve sektördeki tutarsız analitik tanımları diğer önemli faktörler arasında yer alıyor.

Hizmet karşılığı ücretlendirme modelinden değer odaklı hizmet modeline geçiş devam ederken şirketlerin, kaliteyi artırmak, erişim sağlamak, maliyetleri kontrol altında tutmak ve hizmet sağlayıcı ağlarını yönetmek gibi hedeflere ulaşabilmeleri için finansal, operasyonel, klinik ve diğer verileri birbirleriyle harmanlamaları gerekiyor. Parça parça bir analitik stratejisi bu gibi verilerin etkin entegrasyonunu destekleyemez. Bazı önde gelen şirketler planlı bir iş modelinin ve yeterli analitik yatırımlarının önemini kabul ederken, diğerleri hala izleyecekleri yola karar vermeye çalışıyor.

Analitik, hızla değer odaklı hizmetler için rekabet açısından farklılaştırıcı bir unsur olarak görülüyor ve müşteri deneyimi, büyüme inisiyatifleri ve maliyet azaltma gibi diğer bazı organizasyonel hedeflere de değer katabileceği düşünülüyor. Merkezi bir strateji ve yönetim yapısına sahip şirketler analitik yaklaşımın vaat ettiklerinden üstün performans evresine geçişte iyi bir pozisyonda olacak gibi görünüyor.

 

Sağlık sistemi analitiği
Faydalı buldunuz mu?