Görüşler

Sağlık ve sıhhat sektörü ilerleme raporu 2015

Pozitif yönde değişim için çözümler üretmek

Sağlık ve sıhhat konusunu global çapta ele almak her geçen gün daha kritik hale geliyor. Endüstri liderleri, zorluklarla baş edebilmek için çeşitli iş birlikleri yapmaktalar. Bu rapor önemli zorlukların yanı sıra bu zorluklara karşı endüstrinin faaliyetlerine dair tavsiyeleri içermektedir.

Deloitte tarafından “The Consumer Goods Forum” (CGF) için hazırlanan Sağlık ve sıhhat sektörü ilerleme raporu 2015, 2014’te yapılan anketin bir devamı olarak hazırlanmıştır ve konu ile ilgili zorlukları analiz etmekte ve aynı zamanda endüstri tarafından atılan adımlar hakkında bilgi vermektedir.

İnsan ömrünün uzamasına karşın, Dünya Sağlık Örgütü’nün 21. yüzyılda gelişmenin önündeki en önemli engellerden biri olarak tanımladığı ‘‘bulaşıcı olmayan hastalıklar (NCDs)’’ tehlikesi ile karşı karşıyayız.

Dünya Sağlık Örgütü’nün son tahminlerine göre, 16 milyon insan zamanından önce kalp ve akciğer rahatsızlıkları, beyin kanaması, kanser ve diyabetten hayatını kaybetmekte. Bununla birlikte, şişmanlık, şeker hastalığı, yaşlanan nüfus, stres ve ruhsal sağlık gibi konular ise yetersiz beslenme, mikro-besin eksiklikleri ve hijyen gibi yıllardır bilinen daha geniş kapsamlı kaygıların bir parçası haline gelmiş durumda. Bu sorunlara global çapta çözüm bulma çabası her geçen gün daha kritik hale gelmekte…

Amaç, insanlara daha sağlıklı bir hayat yaşamaları için yardım etmek ve önlem alma kültürünü teşvik etmektir. Bu hedef farklı paydaşlar arası işbirliği ve ortaklığı gerektirmekte; bu amacın başarılması ise olumlu değişim ve tüketicilerin bilinçlendirilmesini sağlayarak tüketici güvenini kazanmaya ve büyümeye vesile olacaktır. Bu anlamda odaklanılacak 3 önemli alan şu şekildedir:

1.     Ürün ve hizmetlerin erişilebilirliği - bulunabilirliği

2.     Ürün bilgisi sağlama ve sorumlu pazarlama

3.     Daha sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı için iletişim ve eğitim

Konunun karmaşıklığı göz önünde bulundurulduğunda, sektör çapında ve ayrıca sektör dışı paydaşlarla birlikte çalışmak çok önemlidir. Bu rapor konuya genel bir bakış açısı getirerek, önemli bulgu ve endüstri faaliyetlerini, ve ayrıca atılması gereken adımlara dair tavsiyeleri sunmaktadır.

Aşağıdaki infografik raporun öne çıkardığı en önemli noktaları özetlemektedir. Bu noktalar şu şekildedir:

·         Obezite 1980’den bu yana dünyada neredeyse iki katına çıktı; 2050 itibariyle dünyanın yarısının obez olması öngörülüyor.

·         CGF üyeleri 7 milyar müşteriyi daha sağlıklı ürün ve yaşam stili seçimleri yapabilmeleri için bilinçlendirme potansiyeline sahip durumda.

·         CGF üye firmaları daha sağlıklı beslenmeyi destekleme amacıyla 2014’te yaklaşık 23.000 ürünü yeniden formüle etmişlerdir.

·         CGF belirli besin değeri kriterlerini sağlamayan ürünlere ilişkin 12 yaş altındaki çocuklara yönelik reklam çalışmalarını durdurmaya odaklanmaktadır.

 

 

 

 

 

Sağlık ve sıhhat sektörü ilerleme raporu 2015
Faydalı buldunuz mu?