Healthcare and Life Sciences Predictions 2020

Öngörüler

Sağlık ve İlaç Sektörü 2020 Öngörüleri

Vergisel yansımalar

Günümüzde vergi büyük şirketlerin gündeminde oldukça önemli bir konu olarak yer almaktadır. Uluslararası vergi mevzuatındaki değişiklikler, global ortamda kökten değişime yol açarak vergi konusunu iş dünyasında stratejik değişimin odağına yerleştirecektir. Bu rapor, uluslararası vergi alanındaki gelişmeleri ve bunların sektör açısından önemini dikkate alarak, Sağlık ve İlaç Sektörü: 2020 Öngörüleri raporunda yer alan beklentilerin her birine vergisel açıdan değinmekte ve değerlendirmesini yapmaktadır.

Günümüzde vergi büyük şirketlerin gündeminde oldukça önemli bir konu olarak yer almaktadır. Uluslararası vergi mevzuatındaki değişiklikler, global ortamda kökten değişime yol açarak vergi konusunu iş dünyasında stratejik değişimin odağına yerleştirecektir.

OECD’nin Matrah Aşındırması ve Örtülü Kazanç Aktarımı projesinde görüldüğü gibi, yeni kurallar, global vergi rejimlerini çağa ve küresel ekonominin gereklerine uygun bir hale getirmeye ve daha da önemlisi, vergilendirmenin, katma değerin yaratıldığı ülkede yapılmasını sağlayacak daha adil bir ortam oluşturmaya yöneliktir.

Sağlık ve ilaç sektöründe sıkça rastladığımız araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin verimliliğini artırmaya yönelik ortaklıklar; yeni büyüme alanları arayışında gerçekleştirilen birleşme ve satın alma faaliyetleri; karmaşık tedarik zincirleri; fikri mülkiyet geliştirme ve gelişmekte olan piyasalara açılma çabaları, yeni uluslararası vergi kurallarının sektör açısından çok önemli etkileri olacağı anlamına gelmektedir.

Deloitte İngiltere Sağlık Çözümleri Merkezi’nin Kasım 2014’te yayımladığı ‘Sağlık ve İlaç Sektörü, 2020 Öngörüleri’ raporu, sektörün karşı karşıya olduğu önemli sorunlar hakkında on adet çarpıcı öngörüde bulunmuştur. Bu rapor ise, uluslararası vergi alanındaki gelişmeleri ve bunların sektör açısından önemini dikkate alarak, önceki raporda yer alan öngörülerin her birine bu sefer vergisel boyutları itibariyle tekrar değinmekte ve her bir öngörünün vergisel açıdan değerlendirmesini yapmaktadır.

 

 

Raporu indirmek için tıklayınız

Sağlık ve İlaç Sektörü 2020 Öngörüleri; Vergisel yansımalar

Faydalı buldunuz mu?