Innovative approaches to global challenges

Görüşler

Yenilikçi sağlık hizmetleri

Küresel zorluklara yenilikçi yaklaşımlar

Dünyadaki sağlık sistemlerinin birçoğu, hizmetlerini iyileştirmek ve giderleri sabitlemek için yeni stratejilere ihtiyaç duyuyor. Yüksek değerli sağlık hizmeti üretmek için başarılı stratejileri vurgulamak üzere Deloitte endüstri liderleriyle görüştü ve dünya genelinde sağlık sistemi yenilikçilerini inceledi. Dünya çapındaki sağlık hizmeti kurumları—sağlık hizmeti sağlayıcıları, yatırımcılar ve yaşam bilimleri şirketleri— çığır açan kurumların yerel ihtiyaç ve şartları karşılamaya öncülük ettiği başarılı modellere uyum sağlayarak ve onları benimseyerek birçok fayda sağlayabilir. Yenilikçi teknoloji tabanlı çözümler—yazılım, cihazlar, web destekli araçlar—yeni sağlık modellerini destekleyebilir. Raporun vaka analizleri, başarılı ve yenilikçi  inisiyatiflerin doğru hastayı doğru zamanda doğru çözüme ulaştırmak için nasıl çok yönlü bir yaklaşımı benimseyerek yeni teknolojiler ve farklı iş modellerinden faydalandıklarını göstermektedir. 

Yenilikçi sağlık hizmetleri: Küresel zorluklara yenilikçi yaklaşımlar
Faydalı buldunuz mu?