Görüşler

Sağlık Sektöründe Artan Müşteri Beklentileri

Perakende Sektörünün Etkisi

Ayakta tedavi edilen hastaların memnuniyet seviyeleri düşme eğilimindedir. Perakendecilerin müşteri deneyimi konusunda yükselttiği çıta sonucunda, sağlık sektöründeki müşteriler de ilişki yönetimi konusunda beklentilerini artırarak sağlık hizmeti sağlayıcılarına baskı yapmaya başlamıştır.

Sağlık hizmeti veren kuruluşlara olan başvurular çoğunlukla sağlık sorunları sebebiyle yapıldığı için müşteri deneyimlerinin diğer sektörlere oranla daha az keyifli olması şaşırtıcı değildir. Ancak, ayakta tedavi edilen hastaların memnuniyet seviyeleri bir düşme trendi içerisindedir. Perakendecilerin müşteri deneyimi konusunda yükselttiği çıta sonucunda, sağlık sektöründeki müşteriler de ilişki yönetimi konusunda beklentilerini artırarak sağlık hizmeti sağlayıcılarına baskı yapmaya başlamıştır.

Bu rapor üç önemli teknoloji ve tüketici trendini ele alarak sağlık sektöründe artan müşteri beklentilerini ve farklı bir sağlık hizmeti talebini bu trendler ışığında açıklamaktadır. Raporun üzerinde durduğu 3 önemli trend aşağıdadır:

  • Seçenekler hakkında artan farkındalık ve bilgi düzeyi
  • Değer ve maliyet şeffaflığı konusunda artan beklentiler
  • Hizmet sağlayıcı ve hasta arasında işbirliğine dayanan bir ilişki kurulması isteği

Bu trendler ışığında, Deloitte hastanelere ve sağlık hizmeti veren diğer kuruluşlara artan talep ve beklentilere cevap verebilmeleri için perakende sektöründe kullanılan üç temel stratejiyi önermektedir.

 

Sağlık Sektöründe Artan Müşteri Beklentileri Perakende Sektörünün Etkisi
Faydalı buldunuz mu?