Görüşler

Yaşam Bilimleri Endüstrisinde Stratejik Ortaklıklara Hazır mısınız?

Yaşam bilimleri firmaları satış gelirlerindeki beklenen düşüşle başa çıkmak için çok yönlü bir yaklaşım izlemektedir. Şirketlerin problemlerle baş edebilmelerinde Geleneksel Birleşme ve Satınalma faaliyetlerinin yanı sıra Stratejik Ortaklıklar kurma seçeneği geçerli bir alternatif haline gelmiştir.

Yaşam bilimleri firmaları satış gelirlerindeki beklenen düşüşle baş etme konusunda maliyetleri düşürme ve çalışan sayısını azaltma; faaliyetleri gelişmekte olan pazarlara taşıma; iş yapma modellerini ve araştırma önceliklerini revize etme; ürünlerinin değerini kanıtlamak için klinik, güvenlik ve ekonomik etkilerini gerçek yaşamdan örneklerle gösterme gibi farklı yöntemleri içeren çok yönlü bir yaklaşım izlemektedir. Bunlara ek olarak, şirketlerin problemlerle baş edebilmeleri için geleneksel Birleşme ve Satınalma (M&A) faaliyetlerinin yanı sıra Stratejik Ortaklıklar da geçerli bir yol haline gelmiştir.

Satış ve cirodaki düşüşler hastalardan yasal düzenlemelerdeki değişikliklere kadar uzanan geniş bir yelpazedeki farklı sebeplerden kaynaklandığı için, Deloitte M&A seçeneğinin çözüm için tek etkili yöntem olmadığını savunmaktadır.  Daha network odaklı bir işleyiş için aktif işbirlikleri kurma seçeneği M&A’lere iyi bir alternatif sunmaktadır. Ancak, bunu başarmak çok da kolay değildir; başarılı stratejik ortaklıklar kurmak karmaşık bir süreçtir.         

Geçmiş araştırmalara, derin proje deneyimine ve yaşam bilimleri endüstrisindeki üst düzey yöneticiler ile yapılan yüz yüze görüşmelere dayanarak, Deloitte sektördeki firmaların stratejik ortaklık kurma kapasitelerini, mevcut performanslarını, ortak problemlerini ve başarı faktörlerini değerlendirmeye yönelik bir çalışma gerçekleştirmiştir. Bu çalışmanın sonuçları Deloitte’un ‘Yaşam Bilimleri Endüstrisinde Stratejik Ortaklıklara Hazır mısınız?’ adlı bu raporunda sizlerle paylaşılmaktadır.  

Yaşam Bilimleri Endüstrisinde Stratejik Ortaklıklara Hazır mısınız?
Faydalı buldunuz mu?