Görüşler

Randevu almak gerekmiyor

IoT ve hasta kaynaklı veriler sağlık hizmetlerinde nasıl değer yaratır?

Doktorlar Hipokrat’tan beri hastaların geçmişi ve hastalıkları hakkında bilgi toplamaktalar. Güncel, doğru veriler efektif bir sağlık hizmeti için kritik öneme sahip. Ölçümleri ve analizleri otomatikleştiren IoT uygulamaları sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine ve özelleştirilmesine yardım ediyor.

Tedavi sonuçlarını iyileştirmek ve maliyetleri düşürmek için çaba sarf eden sağlık hizmeti sağlayıcıları uzun zamandır süregelen birkaç problemle mücadele ediyor. Bu problemlerden en önemlisi, hastalar ile az sayıda ve düzensiz bir şekilde etkileşime geçilmesi; bu nedenle de hastaların sağlığı üzerinde çok önemli etkileri olabilecek günlük kararların ve aktivitelerin yönlendirilmesini sağlayacak çok az iç görüye sahip olunması. Eğer hastalar, hizmet sağlayıcıları ve hastabakıcılar arasında bilgi ve geri bildirim akışı çok daha kolay ve otomatik bir hale getirilebilirse, sağlık hizmetleri sağlayıcıları hastaların sağlık durumlarını çok daha etkin bir şekilde destekleyebilir. Yeni teknolojiler bu veri akışını giderek daha olanaklı bir hale getiriyor.

Perakende sektörünün dönüşümünde tüketiciler hakkında toplanan veriler kritik bir önem taşırken, sağlık hizmetlerinde hastalardan sağlanan veriler kritik bir önem taşıyor. Hasta kaynaklı veriler “bir sağlık sorununu çözmek amacıyla hastalar tarafından veya hastalardan veya hastaların tayin ettiği kişiler tarafından yaratılan, kaydedilen, toplanan veya sonuçlar çıkarılan sağlık ile ilgili veriler” olarak tanımlanıyor. Hasta kaynaklı veriler, tüketiciler tarafından üretilen verilerin sağlık hizmetleri ortamındaki uygulamalarına ek olarak, hastalar tarafından bildirilen sonuçları, sağlık araçlarından ve giyilebilir cihazlardan elde edilen verileri içeriyor.

Hasta kaynaklı veriler ve IoT değer döngüsü

Birçok endüstri, karar verme mekanizmasını etkileme potansiyeli olan verilere erişim açısından çok hızlı bir büyüme gerçekleştiriyor. Sağlık hizmetleri de bu endüstrilerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Hasta kaynaklı dijital veriler, giderek artan bir şekilde IoT teknolojilerinden ve aktivitelerin takibi, alternatiflerin belirlenmesi, sağlık sonuçlarının değerlendirilmesi ve daha önceden etkin bir şekilde müdahale edilmesi mümkün olmayan durumlarda harekete geçilebilmesi fırsatı sunan IoT ile ilgili iş süreçlerinden yaratılıyor.

Beş yıl içerisinde klinik verilerin büyük çoğunluğu klinik ortamların dışından elde edilecek.

Sağlık hizmetleri kuruluşları yeni teknolojilerin yaratacakları etki ve sağlayacakları etkinlik hakkında daha fazla kanıt talep ettiklerinden, yeni teknolojileri daha yavaş bir şekilde uygulamaya koyuyorlar.  Hasta kaynaklı verilerin kullanımı arttıkça, üç alan, sağlık sonuçlarının iyileştirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve sağlık hizmetlerine olan erişimin artırılmasıyla değer yaratacak unsurlar olarak giderek artan kanıtlar sağlıyor:

1)      Kısa dönemli sağlık hizmeti planlaması

Belli bir sınırlı süre ya da dönem boyunca toplanan olay bazlı veriler ile tedavi rejimine uyulmasının desteklenmesi ve sağlık hizmetlerinin kişiselleştirilmesi için eğitim, geri bildirim, hatırlatmalar ve takip sağlanması.

2)      Kronik hastalık yönetimi ve ev bakımı

Diyabet gibi, sağlık sorunlarının en ideal şekilde kontrol altında tutulması için sürekli bir veri akışının sağlanması ve bu şekilde insanların normal parametrelerinde yaşanan endişe verici sapmaların ölçülmesi. 

3)      Popülasyona dayalı bulgu yaratılması

Belirli sağlık faktörlerinin hasta nüfusu üzerindeki etkilerinin anlaşılması ve tedavi şekillerini yönlendirmesi için yüksek miktarda veri toplanması.

 

Hasta kaynaklı veriler maliyetleri azaltma, tedavi sonuçlarını geliştirme ve hastalarla birçok sağlık alanında beraber hareket etmeye olanak sağlayarak hasta etkileşimini geliştirme fırsatı sunuyor. Sağlık hizmetleri kuruluşları önemli sorunlarla karşı karşıya olmakla birlikte bu sorunlar üstesinden gelinemeyecek sorunlar değil. Sağlık hizmetleri giderek sonuç odaklı bir hale geldikçe, hasta kaynaklı veriler hastalara kişiye özel hizmet verilmesini olanaklı kılarak, sağlık hizmetlerini az sayıda etkileşimin yaşandığı uzun aralı hizmet modelinden, hasta merkezli, hastalar ve hizmet sağlayıcılar arasında sürekli etkileşimin olduğu bir modele dönüştürüyor. Bu da, hastaların sadece daha uzun süre yaşamalarını değil aynı zamanda güçlenmesini de sağlıyor.

 

IoT ve hasta kaynaklı veriler sağlık hizmetlerinde nasıl değer yaratır?
Faydalı buldunuz mu?