LS&HC Predictions 2020

Görüşler

Cihazlar ve hastalıklar: Nesnelerin Interneti medikal teknolojileri nasıl dönüştürüyor?

Verilerin, efektif ve verimli sağlık hizmetleri sağlamada önemi uzun zamandır ortada, ancak hiçbir zaman bu kadar önemli olmadı. Değer odaklı hizmetlerin giderek artmasıyla finansal teşvik modeli, hastaların yaptığı ziyaret, test ve uygulanan prosedür sayısının ücretlendirilmesinden, hastanın durumundaki gelişim baz alınarak ücretlendirilmesi modeline doğru kayıyor. Bu da, neyin işe yaradığının ve kime ödeme yapılacağının belirlenmesi için, hizmet sağlayıcılar, hastalar ve aradaki herkesin hastalardan elde edilen sonuçların ölçülmesi konusunda her zamankinden daha istekli olmalarını sağlıyor.

Önleme ve iyileştirme

Hastalıkları engellemenin onları tedavi etmekten daha iyi bir yolu var mı? Bu hedefe yaklaşabilmek için, önleyici ve iyileştirici hizmetler iki tip sağlık tüketicisine odaklanıyor: genel olarak sağlıklı olan bireyler ve kronik bir hastalığa yakalanma riski olan bireyler (ör: diyabet öncesi hastaları). Bu alanlardaki medikal teknolojiler büyük çoğunlukla taşınabilir ve evde kullanılabilir cihazlar etrafında yoğunlaşmış durumda. Bu zamana kadar IoT teknolojisiyle çalışan cihazlar çoğunlukla, sonuçları takip edebilmek amacıyla içinde veri bazlı bir uygulama bulunduran aktivite monitörleri gibi giyilebilir cihazlar ve dijital terazi ve termometre gibi ölçüm cihazlarıdır. Bu cihazların kullanımı son aylarda çok büyük bir artış göstermiştir. Giyilebilir cihaz siparişleri 2014’ün birinci çeyreğine kıyasla bir sene içinde 3 kat artmıştır.

Kronik bakım

Amerikalıların üçte birinden fazlası tedavisi mümkün olmayan ve oldukça masraflı olabilen kronik hastalıklarla mücadele ediyor. Kişi kronik bir hastalığa yakalandığında, hastalığın sürekli bir şekilde takip edilmesi hastalığın önlenmesine ve hastanın iyileşmesine odaklanmaktan daha önemli bir hal alıyor. Medikal cihaz üreticileri ve sektördeki diğer oyuncular bu zorluğu aşabilmek için gerekli veri akışını entegre ederek hastaların sağlık durumlarının doğru bir şekilde takip edilebilmesini sağlamayı planlıyor.   

Akut tedavi

Akut tedavi için başvuran hastaların tedavisinde çok fazla yeni veri elde ediliyor, (ör: hastanın hayati verileri) önceden toplanan mevcut verilere ihtiyaç duyuluyor (ör: hastanın sağlık geçmişi) ve bu verilerin yakın dönemdeki analizi gerekiyor (ör: tedavi seçenekleri için mevcut araştırmaların incelenmesi). Sağlık hizmetleri sağlayıcıları toplanan verilere çok hızlı bir şekilde erişebilmeli, bu verileri gerekli şekilde süzerek hastalığı teşhis edebilmeli ve izlenmesi gereken tedaviye karar verebilmeli.

Akut tedavi sonrası

Aynı hastanın tedavisinden sonra 30 veya 90 gün içerisince tekrar hastaneye başvurması konusundaki kurallar ve cezalar, tedaviden sonra tekrar yapılan başvuruların azaltılması ve düşük şiddette ve düşük maliyetli ortamlarda yapılan güvenli ve etkili bir akut tedavi sonrası bakımın sağlanması anlamına geliyor. Bu da hastaları hizmet sağlayıcılarla bağlantılı hale getiren uygulamaların daha önemli bir hale gelmesini gerektiriyor. Örnek vermek gerekirse, bir diz ameliyatını takiben, ayakkabıya takılan ve hastanın yürürken her bir ayağının kaldırabildiği basıncı veri bazında ölçen sensorlerin,  hastanın adımlarının ritmini ölçen ivme-metrelerle eşleştirilmesiyle, hastanın hareket ederken yaşadığı dengesizlikleri, topallama ya da hastanın aktivite seviyesinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını ve izlenen tedavi yönteminin ne kadar başarılı olduğunu derecelendirmeye yetecek kadar veri toplanabilir.

Medikal teknolojiler herkes için önemli olup, bu teknolojileri kullandığımızda bizler için tehlikesiz, güvenli ve etkili olacağına güveniyoruz. IoT teknolojisinin bu alanda performansı kesinlikle artırması bekleniyor ve gereken planlamaların yapılmasıyla, medikal teknoloji şirketleri gelecek senelerde ihtiyacımız olan güvenliği ve verimliliği bize sunabilecek pozisyona sahip olabilirler.

 

 

Cihazlar ve hastalıklar: Nesnelerin Interneti medical teknolojileri nasıl dönüştürüyor?
Faydalı buldunuz mu?