Görüşler

Sağlık ve İlaç Endüstrisi Yayınları

Sağlık ve İlaç Sektörü 2020 Öngörüleri: Vergisel Yansımalar

Günümüzde vergi büyük şirketlerin gündeminde oldukça önemli bir konu olarak yer almaktadır. Uluslararası vergi mevzuatındaki değişiklikler, global ortamda kökten değişime yol açarak vergi konusunu iş dünyasında stratejik değişimin odağına yerleştirecektir. Bu rapor, uluslararası vergi alanındaki gelişmeleri ve bunların sektör açısından önemini dikkate alarak, Sağlık ve İlaç Sektörü: 2020 Öngörüleri raporunda yer alan beklentilerin her birine vergisel açıdan değinmekte ve değerlendirmesini yapmaktadır.

Devamı için tıklayınız.

Cihazlar ve hastalıklar: Nesnelerin Interneti medikal teknolojileri nasıl dönüştürüyor?

Verilerin, efektif ve verimli sağlık hizmetleri sağlamada önemi uzun zamandır ortada, ancak hiçbir zaman bu kadar önemli olmadı. Değer odaklı hizmetlerin giderek artmasıyla finansal teşvik modeli, hastaların yaptığı ziyaret, test ve uygulanan prosedür sayısının ücretlendirilmesinden, hastanın durumundaki gelişim baz alınarak ücretlendirilmesi modeline doğru kayıyor. Bu da, neyin işe yaradığının ve kime ödeme yapılacağının belirlenmesi için, hizmet sağlayıcılar, hastalar ve aradaki herkesin hastalardan elde edilen sonuçların ölçülmesi konusunda her zamankinden daha istekli olmalarını sağlıyor.

Devamı için tıklayınız.

2015’te ilaç sektöründe inovasyonun getirilerinin ölçülmesi

Deloitte’un yeni araştırmasına göre makroekonomik faktörler ilaç şirketlerinin Ar-Ge getirilerinin azalmasına yol açmıştır. Rapor, bu sene Ar-Ge üretkenliğini bekleyen zorlukları araştırmakta ve çıkarılabilecek derslere vurgu yapmaktadır.

Devamı için tıklayınız.

Randevu almak gerekmiyor

Doktorlar Hipokrat’tan beri hastaların geçmişi ve hastalıkları hakkında bilgi toplamaktalar. Güncel, doğru veriler efektif bir sağlık hizmeti için kritik öneme sahip. Ölçümleri ve analizleri otomatikleştiren IoT uygulamaları sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine ve özelleştirilmesine yardım ediyor.

Devamı için tıklayınız.

Sağlık sistemi analitiği

Değer odaklı hizmetin kapılarını açacak anahtar

Sağlık sistemleri azalan marjlar, daralan bütçeler ve gelişen ödeme modelleri ile karşı karşıya kalmaya devam ettikçe, analitik yaklaşımlar yeni değer kaynaklarının kilidini açacak anahtar olarak görülüyor.

Devamı için tıklayınız.

Sağlık ve sıhhat sektörü ilerleme raporu 2015
Pozitif yönde değişim için çözümler üretmek

Sağlık ve sıhhat konusunu global çapta ele almak her geçen gün daha kritik hale geliyor. Endüstri liderleri, zorluklarla baş edebilmek için çeşitli iş birlikleri yapmaktalar. Bu rapor önemli zorlukların yanı sıra bu zorluklara karşı endüstrinin faaliyetlerine dair tavsiyeleri içermektedir.

Devamı için tıklayınız.

İnovasyon peşinde
CEO’nun kontrol listesi

Yaklaşım, organizasyon yapısı, kaynaklar ve yetkinlikler, performans kriterleri ve teşviklerden oluşan bir ‘CEO Kontrol Listesi’, sağlık sektörü liderlerine inovasyon politikalarının başarılı inovatif firmaların politikalarıyla kıyaslandığında ne durumda olduğu konusunda bilgi verecektir.

Devamı için tıklayınız.

Artan tüketici odaklılık 
Sağlık sektörü tüketicilerini kazanmak 

Sağlık sektöründe artan tüketici odaklılık ve perakende yönelimi sektör oyuncuları için çeşitli zorluklar yaratıyor. Bu rapor, sağlık sektörü oyuncularının hazırlıklı olması gereken ve tüketici odaklılığı artırma potansiyeline sahip 3 yeni sektörel değişimi ele almaktadır.

Devamı için tıklayınız.

2015 Küresel Yaşam Bilimleri Görünümü

2015’te yaşlanan nüfus, artan kronik hastalıklar, tedavi yöntemlerinde ve teknolojideki gelişmeler yaşam bilimleri sektöründe büyümeyi tetikleyecek faktörler arasında yer alıyor. Bununla birlikte, sağlık harcamalarındaki artış karşısında kamu ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının maliyetlerin azaltılması, tedavi sonuçlarının iyileştirilmesi ve değer yaratılmasına yönelik çabaları sektörde dönüşüm gerektirecek.

Devamı için tıklayınız.

2015 Küresel Sağlık Hizmetleri Görünümü

Sağlık harcamalarındaki artış beklentisi karşısında kamu ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının maliyetlerin azaltılması, tedavi sonuçlarının iyileştirilmesi ve değer yaratılmasına yönelik çabaları sağlık sektöründe dönüşüm gerektirecek.

Devamı için tıklayınız.

Sağlık ve İlaç Sektörü 2020 Öngörüleri 

Deloitte’un 2020’ye doğru Sağlık ve İlaç sektörü ile ilgili öngörüleri analiz ettiği raporuna göre, sektör dinamikleri değişecek ve yeni iş modelleri gelişecek. Giyilebilir teknolojiler ve mobil sağlık uygulamalarının yaygınlaşması hastalıkların önlenmesine, teşhisine ve tedavisine yönelik gerçek zamanlı veriler sağlayacak, evde sağlık hizmetleri alınması yaygınlaşacak ve kâğıtsız ortama geçilecek. Başta akademik kurumlarla olmak üzere çeşitli kuruluşlarla işbirlikleri üzerine kurulu Ar-Ge modeli ön plana çıkacak.

Devamı için tıklayınız.

İlaç sektöründe inovasyonun finansal getirisi
Bir dönüm noktası mı?

Deloitte’un beşinci ilaç sektörü araştırması, sektörün yaptığı kayda değer Ar-Ge yatırımlarından gelir yaratabilme performansını incelemekte ve sektör liderlerine somut ve uygulanabilirliği olan başarılı Ar-Ge stratejilerinin temellerini anlamaları için yol göstermektedir.

Devamı için tıklayınız.

Yaşam Bilimleri Endüstrisinde Stratejik Ortaklıklara Hazır mısınız?

Yaşam bilimleri firmaları satış gelirlerindeki beklenen düşüşle başa çıkmak için çok yönlü bir yaklaşım izlemektedir. Şirketlerin problemlerle baş edebilmelerinde Geleneksel Birleşme ve Satınalma faaliyetlerinin yanı sıra Stratejik Ortaklıklar kurma seçeneği geçerli bir alternatif haline gelmiştir.

Devamı için tıklayınız.

Sağlık Sektöründe Artan Müşteri Beklentileri
Perakende Sektörünün Etkisi

Ayakta tedavi edilen hastaların memnuniyet seviyeleri düşme eğilimindedir. Perakendecilerin müşteri deneyimi konusunda yükselttiği çıta sonucunda, sağlık sektöründeki müşteriler de ilişki yönetimi konusunda beklentilerini artırarak sağlık hizmeti sağlayıcılarına baskı yapmaya başlamıştır.

Devamı için tıklayınız.

 

2014 Yılı Küresel Sağlık Sektörü Raporu
Değişen Pazarda Esneklik ve Yeniden Keşif

Son yıllarda hızla büyüyen sağlık turizmi alanında Türkiye, 2012 yılında gerçekleşen hasta ziyareti verilerine göre dünyanın önde gelen ilk on ülkesi içerisinde yedinci sırada yer alıyor. İlk altı sırada ise sırasıyla Tayland, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, Hindistan ve Brezilya bulunuyor.

Devamı için tıklayınız.

 

Faydalı buldunuz mu?