LS&HC Predictions 2020

Görüşler

2015’te ilaç sektöründe inovasyonun getirilerinin ölçülmesi

Belirsiz dönemlerde, Ar-Ge getirilerinin geliştirilmesi

Deloitte’un yeni araştırmasına göre makroekonomik faktörler ilaç şirketlerinin Ar-Ge getirilerinin azalmasına yol açmıştır. Rapor, bu sene Ar-Ge üretkenliğini bekleyen zorlukları araştırmakta ve çıkarılabilecek derslere vurgu yapmaktadır.

Deloitte’un yeni araştırmasına göre makroekonomik faktörler ilaç şirketlerinin Ar-Ge getirilerinin azalmasına yol açmıştır. Rapor, bu sene Ar-Ge üretkenliğini bekleyen zorlukları araştırmakta ve çıkarılabilecek derslere vurgu yapmaktadır.   

İnovatif ilaçların fiyatlandırması ile ilgili endişeler, makroekonomik baskılarla da birleşince ilaç şirketlerinin Ar-Ge getirileri azalmıştır. Ar-Ge getirileri yüzde 10,1’den yüzde 4,2’ye gerileyerek, 2010’dan bu yana en düşük seviyeye ulaşmıştır.

Deloitte İngiltere Sağlık Çözümleri Merkez’inin her sene yayınladığı araştırmanın altıncısı, 2015’te İlaç sektöründe inovasyonun getirilerinin ölçülmesi: Belirsiz dönemlerde, Ar-Ge getirilerinin iyileştirilmesi raporu 12 lider ilaç şirketinin ve 4 orta - büyük ölçekli şirketin katılımı ile hazırlanmıştır.

Önemli Bulgular

Deloitte Sağlık Çözümleri Merkezi ve Deloitte Ar-Ge hizmetleri grubu ile GlobalData’nın işbirliği ile hazırlanan rapordan öne çıkan başlıklar şu şekildedir:

·         Ar-Ge getirileri bu sene yüzde 10,1’den yüzde 4,2’ye gerilemiştir.

·         12 ilaç şirketi tarafından 2010’dan beri 186 ürün piyasaya sürülmüştür ve bu ürünlerden yaklaşık olarak 1,258 milyar dolar gelir elde edilmiştir.

·         306 tane ürün, geliştirme sürecinde piyasaya çıkmadan önceki son aşamaya gelmiş olup, 1,414 milyar dolar gelir sağlanması beklenmektedir.

·         Yeni bir ürün geliştirmenin maliyeti üçte bir oranında artarken öngörülen maksimum satış rakamları ise yarı yarıya azalmıştır.

·         4 orta - büyük ölçek ilaç şirketi, 12 lider ilaç şirketini performans bakımından geride bırakarak, 2013 ve 2015 seneleri arasında bu 12 şirketten 3 kat daha fazla gelir elde etmiştir. Bu 12 şirkete oranla, ürün geliştirme maliyetleri yüzde 25 daha az ve ortalama öngörülen maksimum satış rakamları yüzde 130 daha güçlüdür.

 

2015’te ilaç sektöründe inovasyonun getirilerinin ölçülmesi
Faydalı buldunuz mu?