Görüşler

İlaç sektöründe inovasyonun finansal getirisi

Bir dönüm noktası mı?

Deloitte’un beşinci ilaç sektörü araştırması, sektörün yaptığı kayda değer Ar-Ge yatırımlarından gelir yaratabilme performansını incelemekte ve sektör liderlerine somut ve uygulanabilirliği olan başarılı Ar-Ge stratejilerinin temellerini anlamaları için yol göstermektedir.

Deloitte İngiltere Sağlık Çözümleri Merkezi’nin GlobalData ile işbirliği içinde hazırladığı rapor, en büyük 12 yaşam bilimleri şirketinin Ar-Ge harcamalarını ve bu harcamalarının getirilerini incelemektedir.

Önemli Bulgular

·         Öngörülen yaşam boyu cirosu 995 milyar ABD doları olan dünya genelinde 143 ürün 2010’dan bu yana hastaların yararına piyasaya sürülmüştür.

·         Tahmini yaşam boyu geliri 1.171 milyar ABD doları olan 236 ürün 2010’dan bu yana son geliştirme aşamasına ilerlemiştir.

·         Getiri oranı 2010’dan bu yana ilk kez yükselmiş ve %5.5 olarak gerçekleşmiştir.

·         Pazara yeni ürün sunmanın maliyeti araştırmanın beşinci senesinde de artarak, 1,401 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

 

Ar-Ge getirilerini etkileyen stratejik faktörler

Şirket büyüklüğü – Ciro veya Ar-Ge harcamaları açısından şirket ne kadar büyükse, ürün geliştirmenin maliyeti de o kadar artmakta, getirisi ise azalmaktadır. 

Ar-Ge çalışmalarında dış kaynak kullanımı – Şirketlerin %75’inde öngörülen finansal getirinin yarısından azı kendi laboratuvarlarında buldukları bileşenlerden sağlanmaktadır. 12 şirketin tümünde gelişiminin son aşamasında olan Ar-Ge çalışmalarından sağlanacak olan tahmini gelirin %58’i dış kaynak kullanımı ile gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinden gelmektedir.

Portföy bakış açısı – Daha az tedavi alanına konsantre olunması daha iyi getiri sağlamaktadır.

Measuring the return from pharmaceutical innovation 2014
Faydalı buldunuz mu?