Healthcare and Life Sciences Predictions 2020

Öngörüler

Dijital ortamda hasta etkileşimi stratejileri: 

Yaşam bilimleri şirketleri değişmekte olan hasta beklentilerine yanıt veriyor

Değişen sağlık hizmetleri ortamında, hastalar koordineli, rahat, kişiselleştirilmiş ve kolay ulaşılabilir hizmetler ve çözümler bekliyor. Geleneksel olmayan oyuncular öne çıkarak ortaya çıkmakta olan bu beklentilere cevap veriyor ve markalarını hasta etkileşimi hizmetlerine yönelik kurguluyorlar.

Yaşam bilimleri yöneticileri, ilaç endüstrisinin bütünsel hasta yönetimi ve iyileştirilmiş “kanıta dayalı sonuçlara” doğru değişmekte olan odağına karşılık veriyor. Ancak yeterince hızlı ve doğru yönde mi ilerliyorlar? Ekosistemin geleneksel sağlık hizmeti kurumlarının dışında kalan yeni katılımcıları – giyilebilir sağlık monitörleri, mobil sağlık uygulamaları, cihaz şirketleri, telekom şirketleri ve daha fazlası – değişen hasta beklentilerini karşılamak için oldukça hızlı hareket ediyor.

Hastanın güçlendirilmesi

Teknolojideki ve sağlık hizmetleri ekosistemindeki değişiklikler hastaların karar alma sürecindeki rolünü artırıyor ve sağlık hizmetleri şirketlerinden beklentilerini yeniden şekillendiriyor. Bu durum, hastaların davranışa dayalı olarak kendi sonuçlarını değiştirebilme kabiliyeti de dâhil olmak üzere, hastaların üzerine daha fazla maliyet yıkan maliyet paylaşımı modellerinin sebep olduğu finansal denetimler, endüstrinin hastaya sağlanan değerin tespit edilebilmesi için sonuçları değerlendirme yöntemine yönelmesi, hastalara daha fazla bilgi sunarak onları güçlendiren teknolojik çözümlerin mevcut olması ve hastaların kendi sağlıklarını yönetmek konusunda aktif bir rol oynaması gibi birkaç faktörden kaynaklanıyor.

Hasta etkileşimi için “iyi” nasıl olmalı?

Hasta etkileşimi konusunda, paydaşlar arasındaki koordinasyonun, terapinin ve bakımın limitli veya düzensiz olduğu reaktif yaklaşımdan uzaklaşarak etkileşim araçlarının ve desteğin hem hastaya hem de sağlık hizmeti sağlayıcılarına yönelik olduğu proaktif yaklaşıma doğru geçişe artan bir destek mevcut. Bu hem hastanın hem de sağlık hizmeti sağlayıcısının faydasına bir durum: Hastalar idari görevlerden (finansal yardım, reçete doldurulması, malzemelerin alınması) duygusal konulara (yeni koyulan teşhislerle başa çıkmak, tedavi seçeneklerini anlamak, temel eğitim ve motivasyon desteği sağlamak) kadar geniş bir yelpazede yardım alırken, yaşam bilimleri şirketleri de ürünlerinin, etkinliği ve sonuçları optimize edecek şekilde amaçlanana uygun şekilde uygulandığına dair güvence alıyorlar. Oyuncuların giderek artan bir şekilde kanıta dayalı sonuçları talep ettiği gelişen geri ödeme ortamında, şirketlerin hastaların ilaç rejimlerine ve uygulamalarına bağlı kaldığından emin olmaları gerekiyor.

Terapi: Bakımları ile ilgili destek ve bakımlarına erişim olanağı sağlamak için hastalar ile bağlantıya geçmek. Terapi içeren spesifik çözümler, bakıma erişim, özel eczane triyajı, dağıtım çözümleri, bakım ve ilaç verme yeri eşleşmesi, laboratuvar/test koordinasyonu ve hemşire ziyaretlerini içeriyor.

Finansal: Hastalara terapiye devam edebilmeleri için gerekli kaynakları edinmeleri konusunda yardımcı olmak. Spesifik finansal çözümler, sigorta doğrulama, faydaların araştırılması, sigorta talepleri başvuruları ve yeniden kodlama, önceden izin alma, ortak ödeme yardımı ve köprü terapi programlarını içeriyor.

Klinik: Denemeler süresince hastalar için bir kontak noktası sağlamak ve klinik ilaçlardan ticari ilaçlara geçişte yardım sağlamak, özellikle klinik denemelerde destek olmak, risk değerlendirmesi ve risk azaltma stratejileri sağlamak.

Etkileşim: Daha uzun vadeli tedavi sonuçları sunan ve eşsiz tedavi süreçleri boyunca hastalara destek olan geleneksel ve yeni ortaya çıkan kanallar aracılığıyla hastaların programlara erişimini sağlamak. Spesifik olarak etkileşim ile alakalı çözümler, başvuru onay verme, vaka yönetimi, hasta uyumu programları, portallar, randevular ve zaman programı konusunda yardım, mobil sağlık takibi, tele-sağlık ve hasta savunmalarını içeriyor.

Eğitim: Hastaları karar verme süreçleri ve davranışları hakkında bilgilendirmek için eğitim iç görüleri sunmak. Çözümler, medikal bilgiler ve farmakovijilans, hemşirelik eğitim desteği ve ziyaretler arası bakımı içeriyor.

Fırsatları anlayın

Yeni hasta odaklı sağlık hizmetleri ekosistemi göz önünde bulundurulduğunda, önde gelen hasta etkileşimi stratejilerini olanaklı kılan bulut tabanlı teknoloji platformları ve daha önceden tüketici odaklı olan şirketlerin hasta etkileşimi pazarına girmesiyle ilaç şirketleri için giderek artan rekabet ortamı nedeniyle, ilaç şirketleri güncel stratejilerini, ürünlerini, yetkinliklerini ve sundukları çözümleri sorgulamak durumunda.

  

Dijital ortamda hasta etkileşimi stratejileri
Faydalı buldunuz mu?