Lab technician

Görüşler

Küresel Üretim Rekabet Gücü Endeksi 2013

Küresel Üretim Rekabet Gücü İndeksi raporuna göre önümüzdeki 5 sene boyunca Amerika, Almanya ve Japonya gibi 20. yüzyılın üretim devleri Çin, Hindistan ve Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelere karşı rekabet avantajlarını korumak için kıyasıya bir mücadele içinde olacaklar.

Küresel ekonomiyi şekillendiren yapısal değişikliklerin ve üretim sektörünün geleceğinin tartışıldığı raporda, üretim sektöründe geleceğe ilişkin politikaları belirlemek ve rekabet koşullarına adapte olabilmek adına araştırma ve geliştirme, imalat, satış, dağıtım, lojistik, müşteri hizmetleri, pazarlama ve destek süreçlerinin bir bütün olarak ele alındığı bir analiz yapmanın gerekliliği vurgulanmaktadır..

Raporda önümüzdeki 5 yıl içerisinde Türkiye’nin rekabet gücünün artması ve İngiltere, Polonya ve Çek Cumhuriyeti’ni geride bırakarak dünya sıralamasında 16. sıraya yükselmesi, Avrupa’da ise ikinci sıraya yerleşmesi öngörülmektedir.  

Rapora göre yetenekli işgücüne erişim bir ülkenin rekabetçiliğini belirleyen en önemli faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Bunu ülkenin ticari, finansal ve vergi sistemleri takip etmekte, ardından ise işgücü ve malzeme maliyetleri gelmektedir. Üretim sektörünün geleneksel liderleri kadar gelişmekte olan ülkeler için de etkin işgücü havuzunu geliştirmek ve büyütmek rekabetçiliğin sağlanması açısından kritiktir.

Üretim sektörü halen, 20. Yüzyılın en gelişmiş pazarları için bile ekonomik refahın sağlanması açısından önem taşımaktadır.

Küresel Üretim Rekabet Gücü Endeksi 2013
Faydalı buldunuz mu?