Görüşler

2018 Küresel Havacılık, Uzay Endüstrisi ve Savunma Sanayi Finansal Performans Çalışması 

Savunma sanayi büyümeye devam ederken sivil havacılık sektörü büyümesi geçen yıla oranla yavaşlamakta

Her ne kadar büyüme 2017 yılı için GSMH’de öngörülen %3,1’lik artıştan yavaş olsa da küresel havacılık, uzay endüstrisi ve savunma sanayi 2017 yılındaki gelir artışıyla birlikte toparlanma eğilimine girdi.

Detaylı bir analiz

Küresel savunma sanayi gelirleri geçtiğimiz yıl %3,9 oranında artarak tüm endüstrinin büyümesine öncülük etti. Artan küresel güvenlik tehditleri, ABD bütçesinde savunmaya ayrılan payın artması ve Hindistan, Japonya ve Çin gibi ülkelerin savunma bütçelerindeki artış bu büyümenin esas sebebi oldu.  Öte yandan küresel sivil havacılık sektörü büyümesi geçen yıla oranla %1,5 oranında düştü. Bu düşüşün temel sebebi ise Birleşik Devletler’deki çift koridorlu uçak teslimatlarında meydana gelen düşüş. Ancak yine de geçmiş yıllardaki birikim nedeniyle teslimatlar tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 14.215 adet seviyesinde.

2018 çalışması 2017 yılı gelirleri 500 milyon ABD doları ve yukarısında olan sektördeki en büyük 100 şirketin ve holding iştiraklerinin finansal performanslarını inceliyor. Çalışmada şirketlerin finansal performansları 19 farklı metrik kullanılarak değerlendiriliyor. Rapor aynı zamanda ABD ve Avrupa pazarında yer alan şirketlerin karşılaştırmalı bir analizini de ortaya koyuyor.

Kilit Bulgular

·         Küresel Havacılık, Uzay Endüstrisi ve Savunma Sanayi gelirleri 2017 18,3 milyar dolara karşılık gelen %2,7’lik büyümeyle 685,6 milyara ulaştı.

·         Küresel savunma harcamalarındaki artışla küresel savunma alt sektörü  %3,9’luk rekor büyüme gerçekleştirdi.

·         Küresel Havacılık sektörü gelirleri bir önceki yıla oranla azalarak %1,2 oranında büyüdü.

·         Amerikan küresel havacılık, uzay endüstrisi ve savunma sanayi, Avrupalı rakiplerin daha fazla büyüme kaydetti.

·         Orijinal parça üreticileri (OEM) ve elektronik segmentinde yer alan şirketler büyümenin itici gücü oldu.

·         Sektörün üretim kapasitesi gelişmeye devam etti. 2017 yılında %8,6’lık artış meydana geldi.

·         Sektörde çalışan sayısı 2017 yılında 1,93 milyon, önceki yıllara oranla marjinal olarak yükselme olsa da 2017 yılında çalışan sayılarını arttıran şirketler anlamında bir düşüş kaydedildi.

Faydalı buldunuz mu?