Görüşler

2018 Küresel Havacılık, Uzay Endüstrisi ve Savunma Sanayi Görünümü

Sağlam karlı bir büyüme yolunda

Küresel güçler, güvenlik tehditleri ve artan küresel gerginliklerin korkusu ile belirsiz bir geleceğin tam ortasında, savunma duruşlarını yeniden gözden geçiriyorlar. 2018 yılında, küresel savunma sektörü gelirlerinin %3,6 oranında artacağı ve harcamaların 2022 yılına kadar 2 trilyon ABD dolarını geçeceği tahmin edilmektedir. Küresel harcamaların, 2017-2022 yılları arasında yaklaşık %3'lük bir bileşik yıllık büyüme oranında (CAGR) artacağı beklenilmektedir.

2018 görünümü raporu 2017 yılında havacılık ve savunma endüstrisinin performansını gözden geçirmekte ve önümüzdeki yıllarda gerçekleşecek büyümesini öngörmektedir. Ayrıca, başlıca havacılık ve savunma pazarlarındaki performansın ana hatlarını çizmekte ve sektörü etkileyecek eğilimleri barındırmaktadır Rapor, 2018'deki birleşme ve satın alma faaliyetlerinin bu alandaki daha fazla büyümenin temelini oluşturabileceğini de tahmin etmekte.

Faydalı buldunuz mu?