Görüşler

Üretim endüstrisinde kadın işgücü

Liderlerin bakış açısı

İş gücünün çeyreğinden daha azını kadınların oluşturduğu üretim endüstrisi kadın iş gücünü çekmekte diğer endüstrilere göre başarısız kalıyor. Üretim endüstrisinin üst düzey yöneticileri, üreticilerin yetenekli kadınları nasıl sektöre çekebilecekleri sorusuna cevap arıyor.

İş gücünün çeyreğinden daha azını kadınların oluşturduğu üretim endüstrisi kadın iş gücünü çekmekte diğer endüstrilere göre başarısız kalıyor. The Manufacturing Institute ve Deloitte tarafından yayımlanmış olan üretim sektöründe kadın konulu araştırma baz alınarak, otomotiv, havacılık, proses ve üretim endüstrisinin çeşitli alt kollarındaki yöneticiler, üretim firmalarının yetenekli kadınları sektöre nasıl çekebilecekleri ve sektörde kalmalarını nasıl sağlayacakları konusunu tartışmak için yuvarlak masa toplantısında bir araya geldiler. Üreticilerin karşı karşıya kaldıkları sorunları tartışıp bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirdiler.

Yuvarlak masa toplantısında yöneticiler, şirketlerini geleceğe taşımayı başaracak yetenekleri bulmak konusunda çektikleri sıkıntılara işaret ederek, kadınların bu sorunu çözmekte ne kadar önemli bir rol oynayabileceklerini değerlendirdiler. “C-suite” rollerinin üretim endüstrisinin kurumsal kültürünü değiştirmedeki etkisine, endüstrinin insanlar tarafından nasıl algılandığına ve şirketlerin güçlü bir işveren markası oluşturmak için neler yapabileceklerine odaklandılar. 

Yöneticiler aşağıdaki konulara odaklanan önemli sorulara cevap aradılar:

  • Üreticiler kadınların sektöre çekilmesi ve işe alım süreçlerini nasıl geliştirebilirler?
  • Şirketler kadınların kişisel ve profesyonel gelişimlerini desteklemek için ne gibi adımlar atabilirler?
  • Üreticiler endüstrideki kadınları desteklemek ve kadın çalışanları sektörde tutmak için ne yapabilirler? 
Üretim Endüstrisinde Kadın İşgücü Liderlerin bakış açısı
Faydalı buldunuz mu?