Görüşler

Yaşam döngüsü değerlendirmeleri için 3 boyutlu fırsatlar

Katmanlı üretim çeşitleniyor

Yaşam döngüsü analizi katmanlı üretim tekniklerinin kullanımından doğan potansiyel getirileri ölçer; şirketlerin geleneksel maliyet modellerinin ve ölçütlerinin ötesini görmesini sağlayarak, katmanlı üretimden nasıl faydalanabileceklerini bütünsel olarak incelemelerine olanak tanır.

3 boyutlu baskı olarak bilinen katmanlı üretim, işgücü, malzeme, ürün geliştirme hızı, prototip ve dizayn gibi konularda sayısız fırsatlar sunuyor.  Aynı zamanda uzun teslimat süreleri, yüksek envanter maliyetleri, kompleks ve pahalı parçalar, tedarik ve sevkiyatın zor olduğu uzak lokasyonları içeren durumlarda geleneksel üretim şekillerinden daha maliyet etkin olabiliyor. Ancak katmanlı üretimin potansiyel faydalarını ortaya çıkarabilmek için hacim, büyüklük ve materyallerin çeşitliliği gibi kısıtlamalar da dâhil olmak üzere çeşitli zorlukların yönetilmesi gerekiyor. Bu da bazı ürünler için geleneksel üretimi daha uygun kılıyor.

Giderek artan bir şekilde üreticilerin tedarik zincirlerinde katmanlı üretimi uygulamaya koymayı göz önünde bulundurmasıyla, şirketlerin, katmanlı üretimin, kendi amaçları için uygun olup olmadığını değerlendirebilmesi gerekiyor.  Bunu yapabilmeleri için üreticilerin geleneksel maliyet modellerinin ve ölçütlerin ötesine geçerek katmanlı üretimi uygulamaya koymanın yaratacağı etkileri bir bütün halinde incelemeleri gerekiyor. Yaşam döngüsü değerlendirmesi önemli bir perspektif sağlayarak, şirketlere bu kritik kararı tam anlamıyla değerlendirme fırsatı sunuyor. Yaşam döngüsü değerlendirmesi, bir ürünü veya hizmeti piyasaya sürmenin çevreye olan etkilerinin anlaşılmasını amaçlıyor. Yaşam döngüsü değerlendirmesi yaşam döngüsünün her bir adımından alınan geniş bir veri setini en ham haliyle, yani hammaddelerin çıkartılması veya geliştirilmesinden, proses edilmesi, üretilmesi, kullanımı ve ömrünün sonuna geldiğinde yok edilmesi süreçlerini değerlendiriyor. 

Katmanlı üretime geçerken geleneksel karar alma mekanizması

Üreticiler geleneksel üretim modelleri için makine yatırımları yapmayı planlarken, yaptıkları yatırımları meşrulaştırmak için genellikle hammadde, işgücü gibi direkt maliyetleri ve genel üretim maliyetleri, makine bakım maliyetleri gibi endirekt maliyetleri inceleyen derinlemesine maliyet modelleri oluştururlar. Katmanlı üretim için bir iş modeli oluştururken de benzer faktörlerin incelenmesi öneriliyor. Ancak sadece bu faktörleri değerlendirmek katmanlı üretimin sunduğu değeri tam anlamıyla ortaya koyamadığı için kısıtlayıcı olabiliyor.  Örnek vermek gerekirse, katmanlı üretim geleneksel üretim modellerine göre çok daha çevre dostu olabiliyor. Daha az artık malzeme ortaya çıkartmanın ötesinde, katmanlı üretimin tedarik zincirinde kullanılması nakliye ve ulaşım giderlerini de düşürerek emisyon miktarını azaltıyor. Buna ek olarak, katmanlı üretim kesme sıvıları gibi doğaya zararlı olan maddelerin kullanımını azaltıyor ve katmanlı üretim ile üretilen parçaların hafif olmaları yakıt ve enerji tasarrufuna yardımcı oluyor. 

 

Yaşam döngüsü değerlendirmeleri için 3 boyutlu fırsatlar
Faydalı buldunuz mu?