Görüşler

İleri Teknolojiler İnisiyatifi

Üretim & İnovasyon

Ülkeler uzun zamandır geleceğin teknolojilerine doğru atılım yaparak ekonomik refahlarını artırmaya çalışıyorlar. Bugünün oldukça dinamik ortamında, ülkelerin ekonomik rekabet güçlerini ve ulusal refah seviyelerini artırabilmeleri için ileri teknolojiler daha da gerekli bir hale gelmiş durumda. İleri teknolojiler ve inovasyondan gücünü alan üretim endüstrisi, üretkenliği artırıp gayri safi yurt içi hasılayı yükselterek ekonomik refah seviyesini artırmada ve daha yüksek gelirli iş olanakları yaratmada önemli bir rol oynuyor.

İleri Teknoloji İnisiyatifi Hakkında

Deloitte ve Rekabetçilik Konseyi (Konsey), çok-yıllık Üretim Rekabetçiliği İnisiyatifi’nin bir parçası olarak, ABD’deki inovasyon ekosistemini daha iyi anlayabilmek, üretim endüstrisini en çok etkileyen ve gelecek vaat eden teknolojileri belirlemek, günümüzün ve gelecekteki ABD’deki trendleri ve global Ar-Ge çalışmalarını anlamak için İleri Teknolojiler İnisiyatifi araştırmasını başlatmıştır. Bu amaçla, Deloitte ve Konsey, geçen yıl boyunca üretim endüstrisinden teknoloji ve araştırma alanlarındaki 36’ya yakın üst yöneticilerle, CEO, Yönetim Kurulu Başkanları ve ABD ulusal laboratuvar ve araştırma tesislerinden 12’ye yakın direktör ile görüşmeler gerçekleştirmiştir.

​​

İleri endüstrilerin ve Amerika’nın rekabetçilik açısından yerinin değerlendirilmesinin önemi

Bugünün oldukça dinamik ortamında, ülkelerin ekonomik rekabetçiliğini ve ulusal refah seviyesini artırabilmeleri için ileri teknolojiler kullanılarak yaratılan inovasyon daha da gerekli bir hale gelmiştir. Bunun sonucunda ABD de dâhil olmak üzere birçok ülke, insanları, kaynakları, politikaları ve kurumları birbirine bağlayarak yeni fikirleri kolektif olarak ticari ürünler ve hizmetlere dönüştüren, ulusal inovasyon ekosistemlerine yüksek miktarlarda yatırım yapmıştır. İnovasyon ve teknoloji alanında ortaya çıkan önemli trendler göz önüne alındığında, Amerika’nın rekabetçi konumunu tehdit eden çok sayıda zorluğu değerlendirebilmek için ABD’nin global inovasyon alanındaki göreli pozisyonunun analizini yapmak zorunlu bir hale gelmiştir. 

Deloitte ve Konsey, İleri Teknoloji İnisiyatifi çalışmasını, sektör, kamu, iş gücü, akademi ve ulusal laboratuvarlar gibi taraflarla süregelen bir diyalog sürecine temel olarak görüyor. Burada geliştirilen görüşler ve öneriler, araştırma enstitülerinin ve üretim endüstrisinin karşılıklı faydalar elde edebilmek ve toplumun gelişmesine katkı sağlayabilmek için beraber çalıştığı bir inovasyon ekosistemi geliştirilmesini mümkün kılıyor.

 

 

Üretim & İnovasyon
Faydalı buldunuz mu?