Görüşler

Rekabetçilik: Bir sonraki büyüme dalgasını yakalamak

Çin

Çin global ekonomik büyümenin temelini oluşturacak çeşitli alanlarda dünya lideri olma potansiyeline sahiptir. Çin’in ekonomik büyüme tarihini inceleyen Deloitte’un rekabetçilik raporu ülkede yeni bir sürdürülebilir büyüme dalgası yakalanması için önemli olan sektörleri ele almaktadır.

Çin global ekonomik büyümenin köşe taşlarını oluşturacak olan önemli alanlarda dünya lideri olma potansiyeline sahip bir ülkedir. Deloitte’un son rekabetçilik raporu Çin’in ekonomik büyüme hikâyesini geniş bir perspektiften inceleyerek ülkenin yeni bir sürdürülebilir büyüme dalgası yakalayabilmesinde önemli olan sektörlere işaret etmektedir. 

Bir zamanlar global inovasyon ve teknolojiden uzak, izole bir ülke olan Çin, çok ciddi bir dönüşüm sürecinden geçerek dünyanın en büyük üretim merkezlerinden, kritik global finans kaynaklarından ve hareketli ticari pazarlarından biri haline gelmiştir. Ancak yaklaşık otuz yıllık hızlı büyüme ve dönüşümün ardından Çin bugün bir dönüm noktası ile karşı karşıyadır. Geçmişteki büyümesinin ve beklenmedik gelişmesinin ana kaynakları Çin’in gelecek otuz yıldaki büyümesi için yeterli olmayacaktır. Çin aslında yeni bir büyüme dalgası yakalayabilmek için yeni fırsatlarla da karşı karşıyadır. Çin, ‘değer zinciri’nde yukarı tırmanabilmek için göreceli olarak emtia haline dönüşmüş üretim ve düşük-vasıflı montaj anlayışından, tasarım, lojistik, finansal hizmetler ve profesyonel hizmetler, ileri teknoloji endüstrileri ve yaşam bilimlerini içeren inovasyon odaklı ekonomiye doğru dönüşmek durumundadır. Bu rapor Çin’in yeni bir büyüme dalgası yakalaması için atılması gereken bu adımları tartışırken, ayrıca belirlenen ekonomik trendlerin ve hükümetin ekonomi politikalarının oluşması sürecindeki rollerini de ele almaktadır. 

Rekabetçilik: Bir sonraki büyüme dalgasını yakalamak Çin
Faydalı buldunuz mu?