Görüşler

Rekabetçilik: Bir sonraki büyüme dalgasını yakalamak

Hindistan

Hindistan 2025’e kadar ekonomik bir güç merkezi olma potansiyeline sahiptir. Deloitte’un son rekabetçilik raporu Hindistan’ın ekonomik ve demografik yapısını incelemekte, ülkenin yeni bir sürdürülebilir büyüme dalgası yakalamasında hükümetin ve politika geliştirenlerin etkisini değerlendirmektedir.

Hindistan, genç nüfus, gelir seviyelerindeki artış, büyüyen ve globalleşen bir orta sınıf gibi birçok uzun vadeli ekonomik avantajı elinde bulunduran bir ülke olarak, 2025 yılına kadar ekonomik bir güç merkezi olma potansiyeline sahiptir. Deloitte’un Hindistan hakkındaki son rekabetçilik raporu Hindistan’ın ekonomik ve demografik yapısını incelerken ülkenin yeni bir sürdürülebilir büyüme dalgası yakalamasında hükümet ve politika geliştiricilerin etkisini de değerlendirmektedir.

Hindistan altyapı, yoksulluk ve yüksek enflasyonla ilgili sıkıntıların çözümü için uğraşırken, ülkede yeni hükümetin iş başına geçmesi ekonomiye taze kan getirmiştir. Politikalara ilişkin kararlar önümüzdeki dönemde Hindistan’ın ekonomik büyümesinin doğasını, hızını ve başarısını belirleyecek potansiyele sahipken ülkenin demografik avantajlarından ve diğer kaynaklarından en iyi şekilde faydalanacak sektörleri belirlemek kritiktir. Deloitte’un ‘Rekabetçilik: Bir sonraki büyüme dalgasını yakalamak’ başlıklı yeni raporu Hindistan’ın sürdürebilir büyümesine en yüksek katkıyı sunabilecek olan endüstrileri ortaya koymaktadır. Bu endüstriler altyapı ve inşaat, bankacılık, finansal hizmetler ve sigortacılık, toptan ve perakende ticaret, otomobil üretimi, ilaç sanayi ve bilgi ve iletişim teknolojileri sektörleri olarak ortaya çıkmaktadır.

Rekabetçilik: Bir sonraki büyüme dalgasını yakalamak Hindistan
Faydalı buldunuz mu?