Görüşler

Deloitte Global CPO Anketi 2014

Satın alma: Vites değiştirme zamanı mı?

2014 yılında Odgers Berndtson işbirliği içinde gerçekleştirilen anket sonuçlarına dayanan Deloitte Global CPO Araştırması, dünya çapında 25 ülkeden 239 satın alma yöneticisinin (CPO) ve direktörünün görüşlerini yansıtmaktadır.

CPO anketi sonuçları, pazar görünümü, şirket içi birimlerle işbirliği seviyesi, yetenek, risk ve teknoloji gibi önemli satın alma konuları üzerine odaklanmaktadır. Ankette, yetkinlikleri geliştirmek ve satın alma birimini çok yönlü bir yapıya kavuşturarak aşağıdaki özelliklere sahip bir fonksiyon haline getirmek için atılması gereken adımlara yer verilmektedir:

·         inovatif: tedarikçilerden gelen geribildirim ve analitik yöntemlerle iş geliştirmeye inovatif katkı sağlayan

·         hızlı: şirketlere ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya odaklı

·         verimli: doğru yeteneklere sahip yeterli sayıda çalışana yatırım yapan

 

Raporun incelediği temel konular:

 

·         Pazar görünümü: 12 ay önceki ankette tespit ettiğimiz büyüme, özellikle Amerika ve İngiltere’de hala devam ediyor; beraberinde ise pozitif rüzgarları ve kurumsal genişleme üzerine yeni bir bakış açısını getiriyor.

 

·         Şirket içi işbirliği: Satın alma artık diğer birimlerle iş ortaklığı yapıyor olmanın önemini kavramaya başladı ancak ankete katılanların %68’i birimin kurum içi etkilerini ‘karışık’ olarak tarif ediyor. Bu cevap, birimin hizmetleri için halen gereken talebi yaratmaları gerektiğine veya yanlış bir gündeme odaklandıklarına işaret ediyor.

 

·         Yetenek: Ankete katılanların %57’si, ekiplerinin CPO’nun vizyonunu gerçekleştirecek doğru yetkinliklere sahip olmadığını belirtiyor.

 

·         Risk: Anket sonuçları her ne kadar risk algısının giderek arttığını gösterse de, CPO’ların sadece yarısı risk yönetimi alanında aktif rol alıyor ve risk teknolojileri ve süreçlerine oldukça düşük yatırım yapılıyor.

 

·         Teknoloji: CPO’lar teknoloji alanında yatırım yapmak konusunda oldukça istekli olsa da, başta Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) olmak üzere çoğu zaman entegrasyon sorunları yüzünden kısıtlanıyorlar.

Deloitte Global CPO Anketi 2014
Faydalı buldunuz mu?