Workers

Görüşler

Üretim Sektörünün Geleceği

Ekonomik Büyüme için Fırsatlar

Dünya Ekonomik Forumu ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) tarafından yayınlanan Üretim Sektörünün Geleceği: Ekonomik Büyüme için Fırsatlar adlı rapor üretim sektörünün geleceğini değerlendirerek yetenekler, yenilikçilik, altyapı ve enerji tüketimi gibi konularda gelecekte ortaya çıkması muhtemel zorluklar karşısında hem ülkelerin hem de üretim sektörü firmalarının nasıl hazırlanması gerektiğini açıklamaktadır.

Hangi ülke ve firmalar yükselişe geçecek? En iyi yetenekleri çekebilen ve elinde tutabilen, yeteneklerin gelişimlerine katkı sağlayan, rekabet avantajı sağlamak için yenilikçiliğe odaklanan ve temiz enerji stratejileri bulup etkin enerji politikaları benimseyen oyuncular yükselişte olacaklar.

Bu alanlarda başarı elde etmek için anahtar ise aslında kamu ve özel sektör arasındaki dayanışma olacaktır. Birçok kaynak ve yetkinlik için rekabet hızla artarken –ve ülkelerin refah seviyelerinin geleceği pek çok faktöre bağlı iken - karar alıcılar vatandaşlar için en iyi geleceği temin etmek adına ticaret, vergi, iş gücü, enerji, eğitim, bilim, teknoloji ve sanayi politikalarının en doğru kombinasyonunu bulmayı amaçlayacaklardır.  

Üretim Sektörünün Geleceği

Üretim Sektörünün Geleceği raporu hem birincil hem ikincil araştırmaya dayanan, detaylı bir literatür taraması içeren, 30’dan fazla üretim sektörü lideri, akademisyen ve karar alıcı ile görüşmelere dayanan, meşakkatli bir yıllık bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak, endüstri, politika ve akademiden paydaşlar yüz yüze gerçekleşen global çalıştaylara da katkı sağlayarak rapora destek olmuşlardır.   

Faydalı buldunuz mu?