Deloitte Insights

Üretim Endüstrisi İşlerinin Geleceği

Dijital çağda işler nasıl görünecek?

Dördüncü Sanayi Devrimi Üretim Endüstrisini, yeni teknolojilerle benzeri görülmemiş bir hızda dönüştürecek. Bu teknolojilerin, önceki sanayi devrimlerinde olduğu gibi ortadan kaldıracağı işlerden daha fazla yeni işler yaratacağı bekleniyor. Ancak Dördüncü Sanayi Devrimi, mevcut işçiler ile açık işler için gerekli beceriler arasında bir uyumsuzluk yaratıyor. Sektörün karşılaştığı zorlukların birisi de, bugünün işlerinin ve bu işlerin gerektirdiği becerilerin, ileri teknoloji ile birlikte nasıl dönüştüğünü anlamak. Üretim endüstrisi gelecekteki bu işlere nasıl hazırlanabilir ve insan gücünü robotların ve ileri teknolojilerin yanında çalışmaya hazır hale getirebilir mi? Gelecekteki işyerinde “olmazsa olmaz” beceriler nelerdir? Bu becerileri sağlamak için eğitim ve öğretimin metodları nelerdir?

Deloitte tüm bu soruları yarattığı bir dizi kurmaca kişilik üzerinden cevaplıyor.

Bu kişilikler şöyle:

  • Dijital teklif yöneticisi
  • Dijital ikiz mühendis
  • Tahmini tedarik ağı analisti
  • Robot takım koordinatörü
Faydalı buldunuz mu?