Görüşler

Endüstri 4.0 ve üretim ekosistemleri

İleri üretim tekniklerinin, bilgi teknolojileri, veri ve analitik ile bir araya gelmesi yeni bir endüstri devrimini tetikliyor; üretim sektörü liderlerini, bilgi teknolojilerini ve operasyon teknolojilerini birleştirerek yeni ve değişik yollarla değer yaratmaya davet ediyor.

Üreticiler birden fazla cephede yaşanan değişikliklerle karşı karşıya. Katmanlı üretim, ileri malzemeler, akıllı ve otomatik makineler ve diğer teknolojiler, yeni bir fiziksel üretim çağına yol açıyor. Aynı zamanda artan internet bağlantısı, hiçbir zaman olmadığı kadar sofistike hale gelen veri toplama teknikleri ve Nesnelerin İnterneti ile mümkün olan analitik yetkinlikler, bilgi ekonomisine doğru değişimi beraberinde getiriyor. Nesnelerin İnterneti ile veri de, fiziksel objelere ek olarak bir değer kaynağı haline geliyor – ve internet bağlantısı daha akıllı tedarik zincirlerini, üretim süreçlerini ve hatta uçtan uca ekosistemleri olanaklı kılıyor.

Endüstri 4.0’ın tanımı ilk kez 2011 yılında Hannover Messe Ticaret Fuarı’nda Alman Federal Hükümeti tarafından kurulan Endüstri 4.0 çalışma grubu tarafından yapıldı.  Almanya Ticaret ve Yatırım kuruluşu endüstri 4.0’ı aşağıdaki gibi tanımlıyor.

Konvansiyonel üretim süreci mantığını tersine çevirecek, teknolojik gelişmelerle mümkün olan bir paradigma değişimi. Basitçe anlatmak gerekirse, endüstriyel üretim makineleri artık sadece ürünü “işlemiyor”, “ürün” makineler ile iletişim kurarak onlara tam olarak ne yapmaları gerektiğini söylüyor.

GTAI, Endüstri 4.0 konusunda şunları ekliyor, “gömülü sistemlerden siber-fiziksel sistemlere geçişi sağlayan teknolojik bir evrim”, “gömülü üretim teknolojileri ile akıllı üretim süreçlerini birbirine bağlayan bir yaklaşım”. Diğer bir değişle, Endüstri 4.0, sadece üretim sistemlerinin ve ürettikleri objelerin birbirlerine bağlı olduğu ve fiziksel verileri dijital alana çeken bir durum değil, aynı zamanda iletişim kuran, analiz eden ve bu bilgileri fiziksel dünyada akıllı aksiyonları sürdürebilmek için kullanarak fizikselden dijitale, dijitalden fiziksele geçişi sağlayan bir durum.  

Bilgi teknolojisi ve operasyon teknolojileri entegrasyonu geliştikçe, üreticilerin sadece nerede olduklarını değil aynı zamanda nerede olmak istediklerini değerlendirmeleri gerekiyor. Bu da toplamaları, analiz etmeleri ve aksiyon almaları gereken veri tiplerine ilişkin kararlara yön veriyor.

Bilginin etkili kullanımı şirketinizin büyümesi ve iş operasyonları gibi önemli iş hedeflerini etkileyerek değer zincirinde ve bu zincirin çeşitli paydaşları genelinde dönüşümü olanaklı kılabilir. Endüstri 4.0’ı gerçekleştirmeye giden yol, fizikselin dijitali ya da dijitalin fizikseli nasıl bilgilendirebileceğinin net bir şekilde anlaşılmasından geçiyor.  

 

Endüstri 4.0 ve üretim ekosistemleri
Faydalı buldunuz mu?