worker in factory

Görüşler

Üretimde Büyüme

Büyüme ve istihdam stratejileri

Üç ayrı rapordan oluşan üretim sektörü araştırma serisi, üretim sektöründeki rekabeti şekillendirecek üç ana etken üzerinde durmaktadır: insan sermayesi ve yetenek geliştirme; yenilikçilik ve teknolojik ilerleme; politika hazırlayanlarla iş liderleri arasındaki işbirliğini vurgulayan kamu politikalarının stratejik kullanımı

Rapora göre, dünyanın çeşitli bölgelerindeki yöneticiler, daha güçlü enerji ve altyapı politikalarının ve daha odaklı eğitim ve işgücü çerçevelerinin yanı sıra vergi sistemini sadeleştiren, serbest ve adil ticareti destekleyen politikaların geliştirilmesini istemektedir.  Aynı zamanda ileri üretimi destekleyen bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarına da ihtiyaç duyulmaktadır.

Yönetici Özeti

Araştırma serisini oluşturan üç ayrı raporda değinilen konular aşağıdaki gibidir:

Rapor 1 (Küresel Rekabet Politikası): Etkili bir ulusal endüstri politikasının tarifini yapabilmek için 6 ülke (Çin, Brezilya, Hindistan, Almanya, Japonya ve Amerika) incelenmiştir.

Rapor 2 (Rekabetçilik için İşbirliği): Dünyada, rekabetçilik için kamu – özel sektör işbirliğini ele alan durum çalışmaları analiz edilmiştir..

Rapor 3 (Büyümeyi Etkileyen Üretim Değer Zinciri): Hava-uzay, otomotiv ve kimyasal endüstrisi gibi alanlarda üretilen değer ve iş fırsatlarına değinilmiştir.

Rapor 1
Faydalı buldunuz mu?