Görüşler

Üretim Endüstrisi Yayınları

Endüstri 4.0 ve dağıtım merkezleri 

Dağıtım merkezlerinin giderek tedarik zincirinin en önemli parçası haline gelmesi, onları daha çeşitli ürünleri idare edebilmek ve dolayısıyla yeni beklentilere adapte olmak zorunda bırakıyor. Var olan ve yeni ortaya çıkan Endüstri 4.0 teknolojileri daha büyük operasyonel genişliği, operasyonel ücretlerin kaldırılmasını, birimsel ve adapte edilebilir otomasyonun sürdürülmesini ve büyümenin teşvik edilmesini sağlayabilir. Dağıtım merkezlerinin yavaş yavaş Endüstri 4.0 teknolojilerine geçmesi, iş gücünün veri yönetimine, analizine, güvenliğine ve veri doğrultusunda hareket edilmesine göre yeniden şekillenmesini sağlayacak.

Devamı için tıklayınız.

Otomobil perakendeciliğinin geleceği

Yarının otomobil satıcıları paylaşımlı ve otonom araçların satışını nasıl yapacak? Mobilitenin geleceği yaklaştıkça, otomobil üreticileri ve satıcılarının kişiselleştirmeye ve bağlantıya önem veren müşterilere hitap edebilmek için geleneksel operasyonlarını yeniden gözden geçirmeleri gerekebilir.

Devamı için tıklayınız.

 

2016 Global kimya endüstrisi birleşmeler ve satın almalar görünümü

Global kimya sektörü birleşme ve satın alma işlemlerinde, portföy gözden geçirmeleri ve konsolidasyon gibi faktörlerle 2015 yılında deneyimlenen yüksek hareketliliğin 2016 yılında da canlılığını koruması öngörülüyor.

Devamı için tıklayınız.

Endüstri 4.0 ve üretim ekosistemleri

İleri üretim tekniklerinin, bilgi teknolojileri, veri ve analitik ile bir araya gelmesi yeni bir endüstri devrimini tetikliyor; üretim sektörü liderlerini, bilgi teknolojilerini ve operasyon teknolojilerini birleştirerek yeni ve değişik yollarla değer yaratmaya davet ediyor.

Devamı için tıklayınız.

2016 Küresel Havacılık, Uzay Endüstrisi ve Savunma Sanayi

Deloitte Global’in yayınladığı 2016 Küresel Havacılık ve Uzay Endüstrisi ve Savunma Sanayi 2016 Görünümü raporuna göre, küresel havacılık ve uzay endüstrisi ve savunma sanayinin toplam sektör gelirlerinde %3 artış ile 2016 yılında büyümeye tekrar başlaması bekleniyor. Bu olumlu büyüme işareti, 2013 yılındaki yüzde 3,2’lik, 2014 yılındaki yüzde 1,9’luk giderek azalan büyüme oranlarını ve 2015 yılı içinse beklenen yüzde 0,5’lik düşüşü takip edecek.

Devamı için tıklayınız.

Yaşam döngüsü değerlendirmeleri için 3 boyutlu fırsatlar

Yaşam döngüsü analizi katmanlı üretim tekniklerinin kullanımından doğan potansiyel getirileri ölçer; şirketlerin geleneksel maliyet modellerinin ve ölçütlerinin ötesini görmesini sağlayarak, katmanlı üretimden nasıl faydalanabileceklerini bütünsel olarak incelemelerine olanak tanır.

Devamı için tıklayınız.

İleri Teknolojiler İnisiyatifi

Ülkeler uzun zamandır geleceğin teknolojilerine doğru atılım yaparak ekonomik refahlarını artırmaya çalışıyorlar. Bugünün oldukça dinamik ortamında, ülkelerin ekonomik rekabet güçlerini ve ulusal refah seviyelerini artırabilmeleri için ileri teknolojiler daha da gerekli bir hale gelmiş durumda. İleri teknolojiler ve inovasyondan gücünü alan üretim endüstrisi, üretkenliği artırıp gayri safi yurt içi hasılayı yükselterek ekonomik refah seviyesini artırmada ve daha yüksek gelirli iş olanakları yaratmada önemli bir rol oynuyor.

Devamı için tıklayınız.

Mobilitenin Geleceği

Geleceğin otomotiv ve ulaşım sektörü, araçları kimin kullandığına ve araç sahipliğine bağlı olarak şekillenecek. Sürücüsüz ve paylaşılan araçlarla yapılan birim ulaşım maliyeti, sürücülü ve bireysel sahipliğe dayalı araçlarla yapılan ulaşım maliyetine oranla neredeyse %70 daha az olacak.

Devamı için tıklayınız

Üretimin Geleceği 2015

Tüketicilerin artan kişiselleştirme beklentisi, standart ürünlerin akıllı ürünlere dönüşmesi gibi gelişmeler seri üretimle değer yaratmayı zorlaştıracak. Gelişen teknolojiyle birlikte piyasaya giriş ve ticarileşme önündeki engeller kalkacak ve üretim sektörüne küçük ölçekli oyuncular girecek. Büyük ölçekli firmalar, ürünler yerine platformlar ve ürün sahipliği yerine tüketicilere erişim hizmeti sunacak. Küçük ölçekli firmalar ise büyük ölçekli şirketlerin sağlayacağı platformlar üzerine modüller ekleyerek ürünleri özelleştirebilecek.

Devamı için tıklayınız.

Dijital Çağda Ulaşım

Hazır olsak da olmasak da ulaşım sektörü için değişim kapıda. Bu değişimin sinyalleri kamu sektörünün akıllı sokaklara ve dijital tren yollarına yatırımlarında, otomotiv üreticilerinin yeni nesil araç üretmeye ve akıllı ulaşım hizmetlerine odaklanmalarında ve bilgi çağının er ya da geç ulaşım sektöründeki statükoyu değiştireceğinin kaçınılmaz gerçekliğinde göze çarpmaktadır.

Devamı için tıklayınız.

3 Boyutlu Üretim ve Gıda

3 boyutlu üretim teknolojisi, gıda sektöründe dönüşüm yaratmaktan ziyade sektöre çeşitli yenilikler sunuyor ve daha çok seri üretimin tüketiciye özel olarak kişiselleştirilmesine olanak sağlayacak gibi görünüyor.

Devamı için tıklayınız.

2024 Kamyon Pazarı 

Dünya çapındaki OEM Yöneticileri ile yapılan görüşmelere dayanan ve Deloitte otomotiv sektörü uzmanlarının öngörüleri ile hazırlanmış Deloitte 2024 Kamyon Pazarı Araştırması geleceğe yönelik pazar koşulları, rekabet ve ortaya çıkacak trendler ile ilgili kapsamlı bilgiler sunuyor.

Devamı için tıklayınız.

Rekabetçilik: Bir sonraki büyüme dalgasını yakalamak, Meksika

Gelişen üretim merkezi, bol enerji rezervleri, büyüyen iş gücü ve global pazarlara erişim Meksika’nın ulusal yaşam standartlarını yükseltme fırsatları sunuyor. Deloitte’un son rekabetçilik raporu 25 sene içinde Meksika’nın bir sonraki büyüme dalgasını tetikleyebilme gücündeki sektörleri inceliyor.

Devamı için tıklayınız.

Rekabetçilik: Bir sonraki büyüme dalgasını yakalamak, Afrika

Deloitte’un yeni rekabetçilik araştırması, Afrika’nın en önemli üç ekonomisi ve bölgesel merkezi olan Güney Afrika, Nijerya ve Kenya’ya odaklanarak, Afrika’da gelecek 30 yıl içinde yeni bir büyüme dalgasını tetikleyebilecek olan ana sektörleri incelemektedir.

Devamı için tıklayınız.

 

Amerikan üretim endüstrisinde rekabetçilik ve giderek artan yetkinlik açığı

Yetenek açığı ABD üretim sektöründe ciddi bir sorun. Önümüzdeki 10 yılda yaklaşık 3,4 milyon iş fırsatı tehlikede. Bu konu, açık olan zor pozisyonların doldurulması gibi kısa vadeli sorunlarla ilgili bir konu ya da zaman içinde devletin attığı adımlarla çözülecek bir mesele olmaktan çıkmış durumda.

Devamı için tıklayınız.

Üretim sektöründe kadın işgücü 2015

Üretim sektörü için kadın işgücü neden bu kadar önemli? Bu soruya cevap arayan bu raporda, kadın işgücünün üretim sektörüne çekilmesi, sektörde tutulması ve başarılı kadın çalışan sayısının artırılması için önemli stratejilere yer veriliyor.

Devamı için tıklayınız.

Kimya Endüstrisinde Fiyatlandırma

Fiyatlandırma yolculuğunuzu nasıl optimize edebilirsiniz?

Bu çalışma kimya şirketleri için fiyatlandırma stratejileri hakkında bilgiler sunmaktadır. Hammadde fiyatlarının oldukça değişken olduğu zamanlarda, kimya şirketleri müşterilerinin satın alma davranışlarını ve kendi iş birimlerinin ürünleri nasıl fiyatlandırdıklarını daha iyi anlamalı. Bu analizler son derece yararlı olup, iş liderlerinin fiyat belirleme ve uygulama yolu ile maksimum değeri yakalamalarına olanak sağlar.

Devamı için tıklayınız.

Deloitte Global CPO Anketi 2014
Satın alma: Vites değiştirme zamanı mı?

2014 yılında Odgers Berndtson işbirliği içinde gerçekleştirilen anket sonuçlarına dayanan Deloitte Global CPO Araştırması, dünya çapında 25 ülkeden 239 satın alma yöneticisinin (CPO) ve direktörünün görüşlerini yansıtmaktadır.

Devamı için tıklayınız.

2015 Global kimya endüstrisi birleşme ve satın alma görünümü
Hareketlilik devam ediyor

Toplam değeri 77.8 milyar dolar olan ve 635 birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşen 2014 senesinin ardından global kimya birleşme ve satın alma faaliyetlerinin 2015’te daha da artması bekleniyor.

Devamı için tıklayınız.

2015 Küresel Havacılık Uzay Endüstrisi ve Savunma Sanayi Görünümü
Ticari Havacılık ve Uzay Endüstrisinde Büyüme, Savunma Sanayinde Küçülme Var

2015 Küresel Havacılık ve Uzay Endüstrisi ve Savunma Sanayi Görünümü raporuna göre, endüstride %3’lük bir büyüme bekleniyor. Bu büyümenin ana tetikleyicileri ise yolcuların artan seyahat talebi sebebiyle giderek güçlenen ticari havacılık sektörü ve yakıt tasarrufu sağlayan yeni nesil uçakların üretimi olarak görülüyor. 

Devamı için tıklayınız.

 

 

Üretim için 3 boyutlu fırsat
3 boyutlu baskının avantajları

3 boyutlu baskıyı savunanlar bu teknolojiyi şirketlerin mükemmeliyetçilik arayışına güçlü bir katkı sağlayıcı olarak görüyorlar. 3 boyutlu baskı şirketlerin maliyetlerini düşürüp aynı zamanda da kendilerini farklılaştırmalarına olanak sağlayarak, şirketlere yenilikçi yetkinlikler sunabilir.

Devam için tıklayınız.

Üretim endüstrisinde kadın işgücü
Liderlerin bakış açısı

İş gücünün çeyreğinden daha azını kadınların oluşturduğu üretim endüstrisi kadın iş gücünü çekmekte diğer endüstrilere göre başarısız kalıyor. Üretim endüstrisinin üst düzey yöneticileri, üreticilerin yetenekli kadınları nasıl sektöre çekebilecekleri sorusuna cevap arıyor.

Devamı için tıklayınız.

Rekabetçilik: Bir sonraki büyüme dalgasını yakalamak
Çin

Çin global ekonomik büyümenin temelini oluşturacak çeşitli alanlarda dünya lideri olma potansiyeline sahiptir. Çin’in ekonomik büyüme tarihini inceleyen Deloitte’un rekabetçilik raporu ülkede yeni bir sürdürülebilir büyüme dalgası yakalanması için önemli olan sektörleri ele almaktadır.

Devamı için tıklayınız.

Rekabetçilik: Bir sonraki büyüme dalgasını yakalamak
Hindistan

Hindistan 2025’e kadar ekonomik bir güç merkezi olma potansiyeline sahiptir. Deloitte’un son rekabetçilik raporu Hindistan’ın ekonomik ve demografik yapısını incelemekte, ülkenin yeni bir sürdürülebilir büyüme dalgası yakalamasında hükümetin ve politika geliştirenlerin etkisini değerlendirmektedir.

Devamı için tıklayınız.

Otomotiv sektörü tüketici araştırması 2014
Tüketicilerin otomobil ve ulaşım tercihleri

Türkiye’deki tüketiciler araç satın alırken en çok ucuzluğa, yakıt verimliliğine ve uygun ödeme koşullarına bakıyor. Y Kuşağının %52’si alternatif motor teknolojileri ile çalışan araçları kullanmayı tercih edeceklerini belirtirken Avrupalı tüketicilere göre bu araçlara daha fazla para ödemeye hazırlar. Ayrıca çarpışmayan araçlar gibi güvenlikle ilgili teknolojilere kokpit teknolojilerinden daha fazla ilgi gösteren tüketici için müşteri deneyimi ve servis de satın alım kararında oldukça etkili.

Devamı için tıklayınız.

 

2014 Küresel Uzay Endüstrisi ve Savunma Sanayi Görünümü

Rapora göre 2014 yılında tüm endüstri gelirlerinin %5’lik bir dilim içerisinde değişen oranlarda büyümesi beklenmektedir. Özellikle sivil hava ve uzay endüstrisinin bu yıl da göz alıcı bir şekilde büyüyeceğini öngören raporda, küresel savunma endüstrisinde ise satış ve karlılık alanında küçülme olacağı belirtilmiştir.

Devamı için tıklayınız.

Üretimde Büyüme 
Büyüme ve İstihdam stratejileri

Üç ayrı rapordan oluşan üretim sektörü araştırma serisi, üretim sektöründeki rekabeti şekillendirecek üç ana etken üzerinde durmaktadır: insan sermayesi ve yetenek geliştirme; yenilikçilik ve teknolojik ilerleme; politika hazırlayanlarla iş liderleri arasındaki işbirliğini vurgulayan kamu politikalarının stratejik kullanımı.

Devamı için tıklayınız.

Üretim Sektörünün Geleceği
Ekonomik Büyüme için Fırsatlar

Dünya Ekonomik Forumu ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) tarafından yayınlanan Üretim Sektörünün Geleceği: Ekonomik Büyüme için Fırsatlar adlı rapor üretim sektörünün geleceğini değerlendirerek yetenekler, yenilikçilik, altyapı ve enerji tüketimi gibi konularda gelecekte ortaya çıkması muhtemel zorluklar karşısında hem ülkelerin hem de üretim sektörü firmalarının nasıl hazırlanması gerektiğini açıklamaktadır.

Devamı için tıklayınız.

Küresel Üretim Rekabet Gücü Endeksi 2013

Küresel Üretim Rekabet Gücü İndeksi raporuna göre önümüzdeki 5 sene boyunca Amerika, Almanya ve Japonya gibi 20. yüzyılın üretim devleri Çin, Hindistan ve Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelere karşı rekabet avantajlarını korumak için kıyasıya bir mücadele içinde olacaklar.

Devamı için tıklayınız.

Faydalı buldunuz mu?