Görüşler

Rekabetçilik: Bir sonraki büyüme dalgasını yakalamak

Meksika

Gelişen üretim merkezi, bol enerji rezervleri, büyüyen iş gücü ve global pazarlara erişim Meksika’nın ulusal yaşam standartlarını yükseltme fırsatları sunuyor. Deloitte’un son rekabetçilik raporu 25 sene içinde Meksika’nın bir sonraki büyüme dalgasını tetikleyebilme gücündeki sektörleri inceliyor.

Meksika’nın sektörel görünümü hakkında iyimser olmak için birçok sebep var. Gelişen bir üretim merkezi, bol enerji rezervleri, büyüyen bir iş gücü havuzu ve global pazarlara önemli derecede erişim gibi faktörler Meksika için ulusal yaşam standartlarını yükseltme ve ülkenin tarihteki gelir dağılımı dengesizliğini azaltma fırsatları sunuyor. Deloitte’un son rekabetçilik raporu önümüzdeki 25 sene içinde Meksika’nın bir sonraki büyüme dalgasını tetikleyebilme gücündeki sektörleri analiz ediyor.

Meksika’da daha hızlı büyümeyi sağlamak için hükümetin ülkedeki suç ve yolsuzluk oranlarını düşürerek, eğitim sistemini güçlendirerek ve iş gücünün yetkinliklerini arttırarak siyasi güveni inşaa etme ve koruma becerisi de dâhil olmak üzere birçok önemli konu çözüme kavuşturulmalıdır. Hükümetin kilit sektörlerin yeniden yapılandırılması ve iş kanununun uygulanmasında vereceği destek inovasyonu katalize etmek, ülkeye daha fazla yabancı sermaye çekmek, ülkenin üretkenliğini ve dolayısıyla ekonomik büyümeyi artırmak gibi konularda çok etkili olma potansiyelindedir. Deloitte’un Rekabetçilik: Bir sonraki büyüme dalgasını yakalamak, Meksika başlıklı yeni raporu ülkenin bir sonraki büyümesini hızlandırıp güçlendirebilecek 5 temel sektöre, yani üretim, otomotiv, enerji, telekomünikasyon ve turizm sektörlerine odaklanmaktadır.

Rekabetçilik: Bir sonraki büyüme dalgasını yakalamak
Faydalı buldunuz mu?