Analizler

2017 Yılı Birleşme ve Satın Almalar Raporu

Birleşme ve Satın Almalar zorlu şartlara direnç gösterdi

Türkiye’de 2017 yılında 298 adet Birleşme ve Satın Alma işlemi gerçekleşirken, işlem hacmi 2016’ya göre %41 artarak 10,3 milyar dolar oldu. Az sayıda büyük ölçekli yabancı yatırımcı işlemleri, toplam işlem hacmi üzerinde etkili oldu. İşlem adedine ise artış trendinde olan girişim sermayesi ve melek yatırımcı işlemleri yön verdi.

Türkiye’de birleşme ve satın almaların genel görünümünü ortaya koyan 2017 Yılı Birleşme ve Satın Almalar Raporu’na göre, süregelen makroekonomik ve politik risklere rağmen 2017 yılında 298 adet işlem gerçekleşti. Toplam işlem hacmi ise 2016’da yaşanan 7,3 milyar dolarlık dip seviyeye göre yaklaşık %41’lık bir artış göstererek 10,3 milyar dolar oldu. Bu rakam, 2016 öncesi döneme göre düşük kalsa da, toparlanmaya işaret etti.

2017 yılında birleşme ve satın almalar pazarının görünümünü az sayıdaki büyük ölçekli yabancı yatırımcı işlemi ile giderek artan sayıdaki girişim sermayesi ve melek yatırımcı işlemleri belirledi. Yabancı yatırımcıların işlem hacmi tarihsel dip seviyelerden birinin görüldüğü 2016’ya göre %45 artarak 5,5 milyar dolar olurken, işlem sayıları ise gerilemeye devam etti ve 2017 son on yıldaki en düşük ikinci yabancı işlem sayısının görüldüğü yıl oldu.

Öte yandan, Türk yatırımcılar toplam işlem adedinin %77’sini gerçekleştirirken, işlem hacimlerini yabancı yatırımcılara benzer şekilde 2016’ya göre %37 arttırdılar. Girişim sermayesi ve melek yatırımcı işlemlerinin sayısı ise %65 oranında arttı. İşlem büyüklüğü 50 milyon doların altında olan işlemler toplam işlem sayısının %84’üne denk gelirken, işlem hacminin ise sadece yüzde %15’ini oluşturdu. Son birkaç yıldır işlem sayıları düşen özel sermaye fonlarının temkinli tutumu devam etmekle birlikte, lokal fonların alım ve çıkış işlemleri ile fon toplama hazırlıkları bu pazarı hareketli tuttu.

Yabancı yatırımcı, az sayıda, büyük ölçekli işlemlere imza attı

Yabancı yatırımcılar 2017 yılında 70 adet işlem ile işlem hacmine %53 katkı gösterdi. Yerli yatırımcılar 228 adet işleme imza atarak işlem hacminin %47’sini oluşturdu. Yabancı yatırımcı işlemleri 5,5 milyar dolar ile geçen seneye göre %45 artış gösterdi. (2016’da bu rakam 3,5 milyar dolar idi). Ancak azalma trendinde olan işlem sayıları geçen seneye göre önemli ölçüde düştü (2016 – 93 adet) ve 2017, son on yılın en düşük yabancı işlem sayısının görüldüğü ikinci yıl oldu. Bununla birlikte, Türk yatırımcıların işlem adedi ve işlem hacmi sırasıyla %49 ve %37 oranında arttı. 

2017 Yılı Birleşme ve Satın Almalar Raporu
Faydalı buldunuz mu?