Görüşler

Küresel Tasfiye Yoluyla Yatırım Anketi 2017

Tasfiye yoluyla yatırım günümüz şirketlerinin temel önceliklerinden biri haline gelmiştir ancak tasfiye kararının nasıl alınacağını ve bunların başarılı şekilde nasıl uygulanabileceğini etkileyen faktörler hızla değişmektedir. Çok yönlü şirketler bu faaliyetlerinden maksimum çıktı elde etmek için yatırım stratejilerini bu değişimleri dikkate alarak formüle etmelidirler. Deloitte'un Küresel Tasfiye Anketi 2017, küresel tasfiye hareketlerinin önündeki engelleri ve bunları etkileyen faktörleri inceliyor. 

Küresel Tasfiye Yoluyla Yatırım Anketi 2017
Faydalı buldunuz mu?