Çözümlerimiz

Yatırımdan Çıkış / Satış

Çıkış Stratejisi Belirleme

Deloitte, yatırımın realize edilmesi gerektiği veya bir yatırımın performansının düşmeye başladığı noktada yatırımcılara en uygun eylem planı konusunda danışmanlık yapacak deneyimli bir ekibe sahiptir.

Ekibimiz getirinin maksimize edildiği veya zararın minimize edildiği başarılı bir çıkış işlemi için en uygun stratejinin belirlenmesinde yatırımcılara yardımcı olmaktadır. Deneyimli ekibimiz ile yatırımcıların gereksinimlerine göre şekillendirilen geniş bir yelpazede hizmet sunmaktayız:

• Çıkış işlemi için en uygun yaklaşımın ve yapının belirlenmesi

• Potansiyel alıcıların belirlenmesi ve potansiyel alıcılar ile iletişime geçilerek ilgilerinin tespiti

• Değer beklentisinin tespiti

• Satış için en uygun yöntemin belirlenmesi

Satıcı Durum Tespit Çalışması

Finansal piyasalardaki mevcut belirsizlik durumu yatırımcıları kaynaklarını kullanmadan önce daha detaylı analizler yapmaya ve yatırım hakkında daha derin bilgi edinmeye itmektedir. Birden çok yatırımcının dahil olduğu rekabetçi süreçlerde satıcı durum tespit çalışması ideal bir çalışma olarak öne çıkmaktadır.

Şirket yönetimi için kritik konu sağlıklı ve bağımsız bir satıcı durum tespit çalışması hazırlarken, aynı zamanda raporun tutarlı bir satış mesajı içermesinin sağlanmasıdır.

Müşterilerimiz ile yakın bir işbirliği içinde çalışan ekibimiz, satış sürecinde ortaya çıkabilecek sorunları önceden belirleyerek sürecin kontrol altında ilerlemesini sağlar ve mevcut operasyonların süreçten zarar görmesini engeller. Satıcı durum tespit çalışması müşterilerimizin gereksinimleri doğrultusunda, finansal (geçmiş mali tablolar ve iş planı), vergi, operasyonel, ticari, stratejik, insan kaynakları ve bilgi teknolojileri gibi alanları kapsamaktadır.

Satıcı Taraf Desteği

Satıcı taraf desteği, sorunsuz bir satış süreci geçirmesine yardımcı olmak üzere satıcı tarafa verilen hizmetleri kapsamaktadır. Ekibimiz, yatırımcılara sunulan finansal verilerin yeterliliği, süreçte ortaya çıkması muhtemel sorunların önceden tespiti ve yönetilmesi gibi konularda satıcı tarafa destek olarak sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini sağlamaktadır. Bunun sonucunda sorunsuz bir satış süreci yaşanmakta ve hisse satan taraf çoğunlukla daha yüksek bir getiri elde etmektedir.

Satıcı taraf ile yakın temas halinde çalışan ekibimiz, satış sürecinde yaşanması muhtemel sorunları önceden tespit ederek çözmekte ve satıcı tarafın gereksinimlerine uygun danışmanlık hizmetleri sunmaktadır:

• Şirketin mali tablolarının IFRS ile uyumlu hale getirilmesi ve mali tablolarda temel düzeltmelerin yapılması

• Şirketin bir bölümünün satışa konu olması durumunda, ilgili iş kolunun finansal tablolarının hazırlanması

• FVAÖK ve net kar hesaplamaları ile ilgili olarak mali tablolardaki normalizasyon düzeltmelerinin (bir defaya mahsus giderler, tek seferlik gelirler) yapılması sürecinde danışmanlık hizmeti

• Standart bir veri odasında bulunması gereken finansal verilerin içeriği hakkında danışmanlık hizmeti

• Taslak veri odası dokümanlarının incelenmesi ve olası tutarsızlıkların ve diğer önemli olabilecek hususların belirlenerek veri odasının yatırımcılara açılmadan gerekli şekilde düzenlenmesi

• Şirketin net borçluluk, işletme sermayesi gibi göstergelerinin hesaplamasında yardımcı olunması 

Çıkış / Satış Danışmanlığı

Satış / yatırımdan çıkış süreci, bir yatırımın geri dönüşü için kritik bir öneme sahiptir. Bu süreçte, M&A ekibimiz gerekli her türlü hizmeti sunabilecek konumdadır: 

• Pazarlama dokümanlarının hazırlanması

• İş planının değerlendirilmesi ve ticari durumun tespiti

• Değerleme

• Potansiyel yatırımcıların belirlenmesi ve temas kurulması

• İşlemin yürütülmesi ve müzakere desteği

Halka Arz Desteği

Halka arz, yatırımcıların yatırımlarından çıkış için sıklıkla kullandığı bir yöntem olup, bu sürecin deneyimli bir danışman ile yürütülmesi yatırımcı için oldukça faydalıdır. Ekibimiz bu süreçte aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

• Halka arz öncesi planlama

• Şirketin mali tablolarının ve iş planının incelenmesi ve durum tespit çalışması

• Pazarlama dokümanlarının hazırlanması

• Mali tabloların hazırlanması ve denetimi

• İşlem yapısının planlanması