Hizmetlerimiz

Pazar ve Hedef Şirket Değerlendirmesi

Pazar Analizi

Deloitte, işlem öncesinde, hedef pazarın ön analizi, pazara giriş stratejisinin belirlenmesi ve işlem dinamiklerinin şekillendirilmesi gibi konularda yatırımcılara danışmanlık vermektedir. Ekibimiz hedef pazardaki dinamikler, güncel trendler ve rekabet ortamına odaklanarak, hedef piyasanın çekiciliği ve yatırıma uygunluğu ile ilgili kapsamlı bir ön değerlendirme yapmaktadır.

Hedef Şirket Taraması ve Belirleme

Hedef pazardaki şirketleri tarayarak, alıcı tarafın yatırım kriterlerine uygun bir hedef şirket listesi oluşturan ekibimiz, işleme konu olması muhtemel şirketleri önceliklendirerek, yatırımcının stratejik hedefleri doğrultusunda bir satın alma işlemi için altyapı oluşturmaktadır.

Hedef Şirket Ön Değerlendirmesi

Ekibimiz hedef şirketin faaliyet gösterdiği pazarı, müşterilerini ve operasyonlarını analiz ederek, hedef şirket ile ilgili risklerin ve fırsatların ön değerlendirmesini yapmaktadır. Yatırımcılara; işlem öncesi stratejinin belirlenmesi, hedef şirketin iş planının ön incelemesi ve sürecin işleyişine engel olması muhtemel hususların belirlenmesine yönelik danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Tarafları Bir araya Getirme

İşlemin başarıya ulaşması için taraflar arasında en uygun eşleşmeyi sağlamak kritik bir öneme sahiptir. Ekibimiz işlemin taraflarını bir araya getirerek ve toplantıları yöneterek, hedef şirketin yönetiminin verimli bir şekilde görüşmelere katılımını sağlamak için strateji geliştirilmesi konusunda yardımcı olmakta ve bir yol haritası çıkarılması ile ilgili danışmanlık hizmeti sunmaktadır.