Global CPO Survey 2016

Görüşler

Deloitte 2016 Global Satın Alma Yöneticileri Araştırması

Satın alma dijital bir dönüm noktasında mı?

Deloitte Global Satın Alma Yöneticileri Araştırması, tedarik ve satın alma fonksiyonunun karşılaştığı önemli sorunlar üzerine dünya çapındaki üst düzey tedarik ve satın alma liderlerinin görüşlerini ortaya koyuyor. Odgers Berndtson işbirliği ile yürütülen ve satın alma yöneticilerinin düşüncelerine benzersiz bir içgörü sağlayan bu raporun beşinci sayısı dünya çapında 33 ülkeden 324 satın alma yöneticisi ile şimdiye kadarki en geniş katılımcı örneklemini temsil ediyor.

Genel değerlendirme

Geçen beş yılda her şey nasıl gelişti? Bu yılın araştırması öncelikler, işe katılım, yetenek ve pazar dinamikleri vb. konularda tedarik fonksiyonlarının karşılaştığı önemli sorunları ve bütün bunların son beş yıl içerisinde nasıl geliştiğini değerlendiriyor. 

İleriye bakmak: Tedarik 3.0? Bu yıl, gelişmekte olan dijital teknolojilerin şirketlerin zorlu büyüme gündemlerinin merkezine tedarik konusunu yerleştirmek için nasıl yeni fırsatlar yarattığı detaylıca incelenmektedir.

Tedarik ve satın alma fonksiyonu dijital bir dönüm noktasında mı? Yapay zekâ ve kognitif analitik gibi gelişmekte olan trendler bu fonksiyonu ne ölçüde dönüştürecek? Tedarik ve satın alma fonksiyonunuz dijital fırtınayı karşılayacak yetkinliklere sahip mi?

Deloitte 2016 Global Satın Alma Yöneticileri Araştırması

Önemli bulgular

·         Yavaşlayan pazarda sürdürülebilir büyüme elde etmek amacıyla maliyet azaltımı satın alma ve tedarik yöneticilerinin en önemli önceliğini oluşturuyor.

·         Tedarik ve satın alma yöneticileri ile CFO ve CEO arasında daha güçlü ilişkiler bulunuyor.

·         Tedarikçilerle işbirlikleri seviyesi artarken, konsolidasyon ve ilişkilerin yeniden yapılandırılması konusuna odaklanılmaya devam ediliyor.

·         Satın alma ve tedarik yöneticilerinin yüzde 62’si ekiplerinin fonksiyonun stratejilerini uygulamak için yeterli kapasitede olmadıklarını düşünüyor; doğru yetenek havuzunun korunması, işte tutulması ve eğitilmesi sorunu devam ediyor.

·         Temel ve işlemsel alanlarda dış kaynak kullanımında artış görünürken, bu stratejiler her bir organizasyonun küresel ortak hizmetlere yaklaşımı ile şekilleniyor.

Bu yıl rekabet avantajını tetikleyen, dinamik karar verme süreçlerinin kalbine satın alma ve tedariği yerleştiren teknolojik ve yeni ortaya çıkan trendlerin yarattığı fırsatlar inceleniyor.

Tedarik işlevi dijital bir dönüm noktasında mı? Yapay zekâ ve kognitif analitik gibi gelişmekte olan trendler tedarik ve satın alma fonkisyonunu ne ölçüde değiştirecek? Müşterinizin tedarik fonksiyonu dijital fırtınayı karşılayacak yetkinlikleri içeriyor mu?

CPO Survey 2016

Sağlık ve ilaç sektörü değerlendirmesi

·         Bu sektördeki tedarik ve satın alma yöneticileri finansal beklentiler konusunda diğer sektördeki yöneticilere kıyasla kendilerinden daha eminler.

·         Araştırma katılımcılarının yüzde 82’si önümüzdeki 12 ay için önceliklerinin maliyet azaltımı aktiviteleri olduğunu belirtiyor.

·         Tedarikçi bazlarını yeniden yapılandırmak isteyenlerin oranı geçen yıla göre ikiye katlanarak yüzde 37 olmuştur.

·         Geçen yıl tedarik ile ilgili risklerinin azaldığını belirten çoğunluğa nazaran, bu yıl araştırma katılımcılarının çoğunluğu tedarik ile ilgili risklerin son 12 ay içinde arttığını belirtiyor.

·         Bu sektördeki satın alma ve tedarik yöneticileri diğer sektördeki katılımcılara göre, risk yönetimi ve risklerin azaltılması ile ilgili konularla daha aktif bir şekilde ilgileniyorlar.

·         Bu sektördeki satın alma ve tedarik yöneticileri diğer sektördeki yöneticilere göre daha net bir dijital stratejiye sahipler.

·         Yeni teknolojileri benimserken maliyeti daha az dikkate alıyorlar.

·         Satın alma ve tedarik yöneticilerinin neredeyse yüzde 75’i ekiplerinin tedarik stratejilerini uygulamak için yeterli kapasitede olmadıklarını düşünüyor.

·         Bu sektördeki araştırma katılımcıları kendi fonksiyonlarının temel unsuru olmayan konularda dış kaynak kullanımına odaklanmaya devam ettiklerini belirtiyorlar. 

Life Sciences overview

Tüketim sektörü değerlendirmesi

·         Bu sektördeki satın alma ve tedarik yöneticileri finansal görünüm konusunda daha iyimser ve yöneticiler organizasyonel sermaye harcamalarının artmasını bekliyorlar.

·         Bu sektördeki satın alma ve tedarik yöneticileri önümüzdeki yıl yeni pazarlara girmeye ve yeni ürünler geliştirmeye odaklanmış durumdalar.

·         Ancak satın alma ve tedarik yöneticileri şu an pazarın durumu hakkında 12 ay öncesinde olduklarından daha belirsizliğe sahipler.

·         Bu sektördeki satın alma ve tedarik yöneticileri diğer sektördeki yöneticilere göre genellikle değişen iş gereksinimleri konusunda daha bilgili durumdalar. 

·         Diğer sektördeki katılımcılarla kıyaslandığında, bu sektördeki satın alma ve tedarik yöneticileri hizmetlerin veriliş şeklinin belirlenmesine daha fazla katılım sağlama eğilimindeler.

·         Selfservis portallara olan yatırımın geçen yıldan bu yana ikiye katlanması da gösteriyor ki, tüketim sektörü satın alma ve tedarik yöneticilerinin yeni teknolojilere yatırım yapma ihtimalleri daha fazla.

·         Araştırmanın başladığından bu yana satın alma ve tedarik yöneticileri, var olan yeteneğin elde tutulması konusuna daha fazla öncelik veriyorlar.

·         Ayrıca bu sektördeki yöneticiler operasyonel satın alma aktivitelerinde dış kaynak kullanılmasına diğer sektördeki yöneticilerden daha fazla odaklanıyorlar.

Consumer Business overview

Üretim sektörü değerlendirmesi    

·         Bu sektördeki satın alma ve tedarik yöneticileri ekonomik koşulların diğer sektördeki yöneticilere göre daha belirsiz olduğunu düşünüyorlar.

·         Bu sektördeki katılımcılar tedarikçi işbirliği konusuna geçen yıla kıyasla çok daha fazla odaklanmaya dikkat ediyorlar.

·         Araştırmaya katılan her 10 yöneticiden 7’si maliyet azaltımına odaklanmayı artırdıklarını belirtiyor.

·         Üretim sektörü satın alma ve tedarik yöneticilerinin, diğer sektördeki yöneticilere kıyasla, yönetim kurulu seviyesinde bulunma durumları iki kat daha fazla.

·         Bu sektördeki satın alma ve tedarik yöneticilerinin CEO’larıyla iyi ilişkilere sahip olma ihtimalleri daha fazla.

·         Üretim sektörü satın alma ve tedarik yöneticileri karar verme sürecinde daha aktif rol oynuyor ve değişen iş gereklilikleri hakkında daha iyi bilgi sahibiler.

·         Bu sektördeki araştırma katılımcıları bulut çözümleri ve analitik de dâhil dijital teknolojilere önümüzdeki 12 ay boyunca yatırım yapmaya daha az eğilim gösteriyorlar.

·         Bu sektördeki katılımcılar odaklarını zorlu pazar koşullarında yeni  yetenekleri sektöre çekmek yerine, kendi mevcut tedarik ekiplerini elde tutma üzerine kaydırıyor.

·         Araştırmaya katılan satın alma ve tedarik yöneticilerinin neredeyse üçte ikisi ekiplerinin sosyal/kişisel yetkinliklerinin geliştirilmesinden ziyade teknik tedarik yetkinliklerinin geliştirilmesini önceliklendiriyor.

Manufacturing overview

Enerji ve Doğal Kaynaklar değerlendirmesi

·         Finansal görünüm hakkında beklentilerin dramatik bir şekilde kötüleştiğini belirten satın alma ve tedarik yöneticilerinin sayısı artıyor– 2013’te 10 kişiden biri, 2014’te 10 kişiden ikisi bu yıl ise ise 10 kişiden 5’i bu şekilde görüş belirtiyor.

·         Buna rağmen satın alma ve tedarik yöneticilerinin üçte biri geçen 12 ayda kayda değer tasarruflar yapabilmek için düşen emtia fiyatlarından faydalandıklarını belirtiyor.

·         Bu sektördeki katılımcılar risk yönetimine dâhil olma oranlarının düşük olduğunu belirtiyor. Yüzde 92’si kendi şirketlerindeki risk yönetimi süreçleriyle iç içe olmadıklarını belirtiyor.

·         Bu sektördeki katılımcıların üçte biri diğer sektördeki yöneticilerin önünde yer alarak organizasyonlarının geri kalanıyla uyumlu bir dijital stratejiye sahip olduklarını belirtiyor.

·         Bu sektördeki satın alma ve tedarik yöneticilerinin yüzde 60’ı yüksek kaliteli veriye ulaşamadıklarını belirterek veri eksiklerini ortaya koyuyor.

·         Bu sektördeki satın alma ve tedarik yöneticileri yetenekleri sektöre çekmek yerine, odaklarını kendi mevcut yeteneklerinin elde tutulmasına ve eğitim üzerine kaydırdıklarını belirtiyor.

·         Ayrıca bu sektördeki katılımcılar operasyonel satın alma aktivitelerinde dış kaynak kullanımı konusuna geçmiş yıllara kıyasla daha fazla odaklandıklarını belirtiyor.

 

Energy and Resources overview

Faydalı buldunuz mu?