deloitte global operations consulting

Görüşler

Geleceğin tedarik zinciri yeteneği  

Deloitte’un 3. yıllık tedarik zinciri araştırması sonuçları

Giderek artan teknolojik gelişmeler ve yeni faaliyet modelleri denemeleri, tedarik zincirini dramatik bir şekilde değiştiriyor. Şirketlere göre yetenekle ilgili konular giderek önem kazanan bir mesele haline gelmiş durumda.

Deloitte her yıl tedarik zinciri yöneticilerinin en önemli sorunlarını ve bu sorunlarla mücadele etmek için aldıkları aksiyonları anlamak amacıyla araştırmalar yapmaktadır. Giderek artan teknolojik gelişmeler ve yeni faaliyet modelleri denemeleri, tedarik zincirini dramatik bir şekilde değiştiriyor. Şirketlere göre yetenekle ilgili konular giderek önem kazanan bir mesele haline gelmiş durumda. Araştırmamız da mevcut durumda sadece çok az sayıda yöneticinin kendi alanlarında ve kurumlarında yetenek konusuna güven duyduğunu kanıtlıyor.

 

Liderlerin avantajı

Yöneticilerin sadece yüzde 38’i tedarik zinciri organizasyonlarının günümüzün yetkinliklerine sahip olduğu konusunda çok ya da oldukça emin olduklarını söylüyor. 400 yöneticiyle yapılan araştırmamızdan önce çıkan diğer bulgular ise şu şekilde:

 

·         Araştırmaya katılan üretim firmaları katılımcılarının yüzde 24’ü günümüzde 3 boyutlu yazıcı kullandıklarını belirtiyor, diğer yandan yüzde 21’i ise gelecek 3 yıl içerisinde 3 boyutlu yazıcı kullanacaklarını tahmin ediyor.

·         Yöneticilerin yüzde 70’inden fazlası araştırmamızda sorduğumuz 13 hızlı gelişen teknik yetkinlikten 12’sini şirketlerinde ya kullandıklarını ya da kullanmayı beklediklerini belirtiyorlar. Ancak araştırmada sorulan 8 yetkinliğin sadece ikisi katılımcıların çoğunluğu tarafından güçlü bir alan olarak belirtiliyor.

·         Araştırmaya katılan yöneticilerin sadece yüzde 38’i tedarik zinciri organizasyonlarının günümüzün yetkinliklerine sahip olduğu konusunda çok ya da oldukça emin olduklarını söylüyor.

·         Katılımcıların sadece yüzde 43’ü “stratejik düşünme ve problem çözme” konusunda, tedarik zinciri organizasyonlarını mükemmel veya çok iyi buluyor.

 

Durum böyle olduğu halde, geleceğe baktığımızda, yöneticilerin kısmen daha umutlu olduğunu ve yüzde 44’ünün kurumlarının ilerde, gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olacaklarına inandıklarını görüyoruz. Peki, bu sadece iyi niyetli bir dilek olabilir mi? Büyük ihtimalle değil.

Yeteneğe talep her geçen gün artacakken, raporda da belirttiğimiz gibi tedarik zinciri organizasyonlarının öğrenebilecekleri etkili modeller bulunuyor. Bunlar arasındaki liderler hali hazırda birçok alanda mükemmelleşerek başarıya giden yola işaret ediyor. Onların önemli yetenek uygulamaları konusunda sahip oldukları becerileri ve gösterdikleri isteklilikleri, harika şeyler yapmaya yetkin organizasyonların oluşmasına yardım ediyor ve şirket üst yönetimlerinin heyecanla takip edeceği performansları sergilemelerini sağlıyor.  

 

Bir şirketin gelecekte stratejik hedeflerini gerçekleştirebilmesi için, yetenek havuzunda daha da iyi yetkinliklere ihtiyacı olacak. Siz ne tür bir tedarik zinciri organizasyonu kurmaktasınız?

Geleceğin tedarik zinciri yeteneği
Faydalı buldunuz mu?